ZAHTJEV ZA ISPORUKU TIJELA

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
Generalštab Teritorijalne Odbrane

Severna Dalmacija
Broj 707-2
26. Juni 1992. godine

Zahtev za isporuku
tela poginulih vojnika, uručen

Brigadirnom generalu Rob Arapu Komandantu Sektora Jug UNPROFOR-a

 

Poštovani Generale,

Ponovo Vas mollimo da posredujete kod prestavnika Hrvatske vojske da nam se isporuče tela poginulih vojnika (pripadnika TD) iz područja Drinovci, Ključ i Širitovci.

Molimo Vas da uzmete u obzir da je odmah posle konflikta u dva maha pokrenut postupak za povraćaj tela poginulih vojnika ali da su isti odvojeni i sa naše i sa hrvatske strane

Kroz posredovanje UNMO juče (25. juna) određeno je da povraćaj tela poginulih otpočne danas (26. juna) u 10 časova. Osim neophodne pratnje članova UNMO, mi smo takođe obezbedili osoblje i sredstva (jedno motorno vozilo sa vozačem i dva civilna lica zadužena za povraćaj tela) da bi mogli odmah da napustimo to područje.

Istovremeno smo pripemili kompletan tim u svrhu daljeg povraćaja tela, patologe, medicinske tehničare, osoblje Crvenog krsta i službenike komunalnih preduzeća koji će sahraniti posmrtne ostatke.

Bili smo spremni da preuzmemo tela danas, da izvršimo identifikaciju u toku dana i noći i da sutra nastavimo sa sahranom posmrtnih ostataka.

Molimo Vas da upotrebite Vaš autoritet i da nam omogućite da povratimo tela naših poginulih vojnika. Molimo Vas da hitno preduzmete korake.

S poštovanjem,
Komandant,
pukovnik Milan Bilas, s.r.

 

 

Zahtjev koji je srpska strana uputila generalu Arapu Robu, komandantu sektora Jug UNPROFOR-a , sa molbom da posreduje kod hrvatske vojske radi predaje tijela poginulih pripadnika teritorijalne odbrane.

 

* Ovo je prevod zvaničnog dokumenta koji je overio u potpisao javni beležnik, ovaj zvanični dokumenat se nalazi u nastavku.