D.I.C. Veritas

Veritas je do sada objavio slijedeće publikacije:

 

MILJEVAČKI PLATO – JUN 1992.
Žrtve agresije hrvatske vojske na Republiku Srpsku Krajinu, Miljevački plato, jun 1992.
 
RAVNI KOTARI MASLENICA – JANUAR 1993.
Žrtve agresije Hrvatske vojske na Republiku Srpsku Krajinu,
Ravni Kotari – Maslenica 1993.
 
KRVAVI SEPTEMBAR U LICI – 1993.
“Nisam našao znake života, ni ljudi ni životinja u nekoliko sela kroz koja smo prošli. Razaranje je potpuno sistematsko i namjerno”. General Žan Kot, 19. septembar 1993.
 
SRPSKA ZAPADNA SLAVONIJA – MAJ 1995.
Žrtve agresije hrvatske vojske na Republiku Srpsku Krajinu, Zapadna Slavonija (“Bljesak”) – maj 1995.
 
SRPSKA KRAJINA – AVGUST 1995.
Žrtve agresije hrvatske vojske na Republiku Srpsku Krajinu, Sjeverna Dalmacija, Lika, Banija i Kordun (“Oluja”) – avgust 1995.
 
NESTALA LICA NA PODRUČJU HRVATSKE