CIVILI UMRLI U IZBJEGLIŠTVU

CIVILI UMRLI U IZBJEGLIŠTVU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
Despot Božica
Drača Danica
Gagić Marija
Đogo Todor
Kanazir Stojan
Knežević Dušan
Lakić Jandra
Lončar Stevan
Pupovac Zorka
Radmilović Todor
Ševo Dušan
Škorić Dinka
Škorić Đuro
Lacmanović Mihajlo
Lacmanović Todor
Cirjak Draginja
Radmilović Vida
Ivaneža Boja
Gagić Jovo
ŠušaTomo
Vojvodić Marko
Čeprnja Marta
Malbaša Laze Rastko
Dukić Pajo
Vujanić Olga
Dragičević Janja
Drača Dušanka
Kožul Pera
Ćoso Danica
Parenta Jovo
Grubić Ljubomir
Đogo Spase Spase
Lakić Olga
Lakić Soka
Šarac Draginja
Mrkić Draginja
Novaković Vaso
Mrkić Sava
Pozder Sofija
Višić Ljubica
Rajčević Marija
Drača Milica
Uzelac Marko
Jokić Veselko
Bulj Miloš
Romić Borivoj
Borović Darinka
Kožul-Đurđija Soka
Vujković Vladimir
Graovac Gojko
Kalapać Danica
Kovačević Dumica
Opačić Naka
Pavić Draginja
Paravinja Olga
Prostran Vladimir
Prostran J. Lazar
Prostran Pera
Tintor Vladimir
Sukara (ime nije upisano)
Stevo Sofija
Ivaneža Milica
Rujak Nikola
Đinić Pera
Maričić Gojko
Guša Pavao
Javor Nenad .
Javor Petar
Matić Anka
Švelja Vasilija
Maričić Mileva
Maričić Mirko
Paravinja Milija
Oliverić Stevanija
Bulj Sava
Čulina Soka
Uzelac Marta
Romić Jovanka
Višić Danilo
Mrkela Danica
Gagić Ružica
Subotić Krste
Mrdalj Nedeljko
Parenta Pavao
Dukić Mihajlo
Dević Milica
Drača Ružica
Drača Soka
1943.
1937.
1919.
1913.
1909.
1908.
1919.
1915.
1905.

1918.
1937.
1910.
1906.
1914.
1913.
1932.
1942.
1946.
1912.
1926.
1912.
1940.
1917.
1916.
1957.

1911.
1921.
1923.
1903.
1931.
1901.
1907.
1929.
1934.
1931.
1931.
1926.
1904.
1910.
1906.
1903.
1906.
1936.
1933.
1919.
1921.
1914.
1923.
1915.
1915.
1915.
1915.
1954.
1926.
1932.
1913.
1928.
1914.
1918.
1929.
1911.
1914.
1913.

1968.
1905.
1913.
1920.
1935.
1921.
1921.
1916.
1914.

1913.
1909.
1933.
1910.
1924.
1907.
1948.
1902.
1913.

1910.
1925.

Biljane Donje
Biljane Donje
Biljane Donje
Biljane Donje
Biljane Donje
Biljane Donje
Biljane Donje
Trljuge
Biljane Donje
Biljane Donje
Biljane Donje
Biljane Donje
Biljane Donje
Biljane Gornje
Biljane Gornje
Biljane Gornje
Biljane Gornje
Biljane Gornje
Biljane Gornj
Ceranje Donje
Ceranje Donje
Ceranje Donje
Ceranje Gornje
Ceranje Gornje
Islam Grčki
Islam Grčki
Islam Grčki
Islam Grčki
Islam Grčki
Islam Latinski
Kakma
Kašić
Kašić
Kašić
Donji Lapac?
Kašić
Kašić
Kašić
Kašić
Kašić
Smoković
Kašić Donji
Lišane Tinjske
Lišane Tinjske
Pristeg
Pristeg
Zemunik Gornji
Smilčić
Smilčić
Smoković
Smoković
Smoković
Smoković
Smoković
Smoković
Smoković
Smoković
Smoković
Smoković
Veljane
Veljane
Zagrad
Zagrad
Zemunik Gornji
Zemunik Gornji
Zemunik Gornji
Zemunik Gornji
Zemunik Gornji
Zemunik Gornji
Zemunik Gornji
Zemunik Gornji
Zemunik Gornji
Smoković
Smoković
Pristeg
Tinj
Tinj
Pristeg
Kašić
Biljane Donje
Islam Grčki
Zemunik Gornji
Smilčić
Islam Grčki
Biljane Gornje
Biljane Donje
Biljane Donje
Islam Grčki

 

NESTALA LICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Despot ž. Jovana Stana
Despot Rade Jovan
Uzelac Ane Mišo
Uzelac Ana rodj. Baljak
Novaković ž. Drage Danka
Macavara p. Ilije Branko
Opačić ud. Spase Marija
Pavić pok. Petra Radoslav
Banić Mirka Aleksandar
Višić Ilija Slavka
1933.
1933.
1945.
1912.
1943.
1966.
1909.
1906.
1973.
1946.
Islam Grčki
Islam Grčki
Islam Grčki
Islam Grčki
Kašić
Pristeg
Smoković
Smoković
Zemunik Gornji
Karin