POGINULI CIVILI

POGINULI CIVILI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Drača Ines
Drača Stanko
Bogunović p. Laze Branko
Jokić Nikole Nataša
Lakić Mirka Darko
Berber Trnjina
Pupovac Danica
Radmanović-Pupovac Sofija
Skorić Rade
Dragičhević p. Krste Janja
Derača ud. Jandrije Marija
Čagić ud. Sretka Marta
Kaluđerović Stojana Nada
Katić p. Jovan Božo
Kalić-Alavanja ž. Bože Vasilja
Knežević Krste Boško
Nonković ud. Krste Stevka
Pantelić ud. Jove Ružica
Pupovac Paje Milenko
Sljepica Jandre Jovan
Simičević Luke Milica
Miljević r. Inić Olga
Arčaba Murka Joka
Knežević Milica
Knežević Giro
Vitas Petera Milena
Cupać Dane Sofija
Uzelac Andrije Marinko
Seuljica Anica
Trbović Dušana Dragica
Popović Dragija
Opačić Smiljana
Ivković p. Luke Ante
Gagić Milenka Milena
Gagić Milenka Milan
Graovac Kosara
Ćustrić Petra Jovan
Graovac Drage Davor
Radić Božica
Višić Jovana Vojin
Kolunjić Nikola
Subotić Manda
Gagić Bogdan
Drča Stojana Momčilo
Crnobrnja Nevenka
Crnobrnja Snježana
Vrtača Nada
Sljepica p. Jovana Zdravko
Kožul ud. Milenka Draginja
Dević ž. Milana Olga
Mrkić Damjana Velimir
Krneta Momir
Ostojić Milan Željko
Uzelac p. Đure Rade
Vidić Milanka Gordan
1970.
1908.
1927.
1976.
1971.
1927.
1957.
1909.
1923.
1908.
1920.
1915.

1911.
1910.
1960.
1905.
1928.
1948.
1929.
1937.
1926.
1950.
1920.
1910.
1970.
1914.
1936.
1935.
1971.

1913.
1910.
1988.
1986.
1939.
1927.
1958.
1924.
1933.
1926.
1931.
1934.
1931.
1960.
1981.
1942.
1954.
1926.
1947.
1962.

1967.
1956.
1964.

Benkovac
Benkovac
Biljane Donje
Biljane Donje
Biljane Donje
Biljane Gornje
Biljane Gornje
Biljane Gornje
Ceranje Donje
Islam Grčki
Islam Grčki
Islam Grčki
Islam Grčki
Islam Grčki
Islam Grčki
Islam Grčki
Islam Grčki
Islam Grčki
Islam Grčki
Islam Grčki
Mokro Polje
Jagodnja G.
Kašić
Kašić
Kašić
Zadar
Korlat
Lišane T.
Miranje G.
Miranje G.
Mokro P.
Smoković
Dobropoljci
Smilčić
Smilčić
Smilčić
Smoković
Smoković
Smoković
Smoković
Stabanj
Zemunik Gornji
Biljane Gornje
Kašić
Stabanj
Stabanj
Stabanj
Islam Grčki
Islam Grčki
Islam Grčki
Islam Grčki
Kistanje
Žirovac
Kožlovac
Korlat