DOBROVOLJCI IZ SR JUGOSLAVIJE I RS

DOBROVOLJCI IZ SR JUGOSLAVIJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Vujić Savo
Milosavljević Nenad
Milosavljević Dragan
Stojanović Aleksandra Milan
Bokan Milana Dušan
Miljković Mirjana
Mujaković Mustafe Suad
Plestenjak Josipa Miroslav
Lapčević Vladena Milutin
Antić Ilije Bogoljub
Glišović Milutina Mladen
Rašović Blagoja Zoran
Gavrić Milovana Bratislav
Baščarević Nedeljka Miodrag
Vasilić Ninka Mićo
Beleslin Momčilo
Kebet Ratimira Saša
Tadić Milovana Petar
Jovanović Zoran
Simić Dragoljuba Slavoljub
Čeprnja Živko
Ćosich Ljube Rade
Đorđević Slobodana Dobrosav
Ristić Bogdana Slavko
Savić Milana Dragan
Simić Ljubiša
Petrović Miko
Bujukulić Zoran
Maksić Zoran
Petrusisi Pero
Graovac Slavko
Nikolić Milentija Vladislav
Turo Oto
Stanojević Milana Brankov
Janošević Ostoja
Zoljić Dragan
Kovač Ignjat
Milosavljević Svet. Dragoslav
Rajačić Lazara Velimir
Đokić Milorada Radmil
Bogdanović Jove Saša
Mišković Živka Aleksandar
Radivojević Aleksandra Dragan
Ilić Svetislava Radoslav
Čonić Srđan
Ćirković Danila Goran
Miličev Dragan
Vujkolić Zoran
Ilić Vladimira Žikica
Stojković Marta Dragan
Harambašić Milan
1961.
1957.
1964.
1950.
1948.
1973.
1956.
1950.
1959.
1947.
1958.
1965.
1951.
1964.
1955.
1966.
1955.
1967.
1970.
1948.
1969.
1969.
1954.
1970.

1957.

1953.
1936.

1958.

1950.
1957.
1935.
1968.
1973.
1968.
1956.
1957.
1970.
1970.
1952.

1969.
1966.

Čoka
Beograd
Bela Palanka
Vrbčine
Lički Osredci
Beograd
Derventa
Beograd
Mačkovac
Pjenosi
Gor. Milanovac
Lajkovići
Lipov List
Mitrovica
N. Milosevo
Novi Kneževac
Požarevac
Novi Sad
Ruma
Smederevo
Riđica
Svilajnac
Kumanovo
Zrenjanin
Šabac
Orahovac (Kos.)
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Šabac
Žitorađa
Novi Sad
Beograd
Zrenjanin
Podgorica
Kumere(Zrenjanin)
Čubra (Negotin)
Beograd
Trbunje (Blace)
Novi Sad
Beograd
Valjevo
Vlajkovac

Gušterica (Priština)
Nova Crnja
Beograd
Leskovac
Zemun 

DOBROVOLJCI IZ REPUBLIKE SRPSKE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Krčmar Save Miljenko
Tomić Milana Luka
Lazetić Radovana Branimir
Vukobrat Milana Dragan
Bradara Luke Marko
Vučić Novaka Rade
Pezerović Dragan
Miličević Miroslav
Irić Marko
Kresojević Nenada Miladin
Sljepčević Milorad
Pavnović Velimir
Milanković Veljko
Đurić Milana Dušan
Žarković Svetka Savo
Garić p.Milivoja Nevenko
Siman Ostoje Miroslav
Josić Ilije Željko
1973.
1934.
1970.
1972.
1962.
1971.

1968.

1962.
1962.
1965.

1971.
1956.
1954.
1966.
1961.

Banja Luka
Dvorovi
Dobrelja
Tiškovac
Medovci
Teslić
Galjipovci
D. Mravica
Banja Luka
Banja Luka
Prijedor
Gata (Bihać)
Prnjavor
Gradačac
Koreničari
Otpočivaljka
Banja Luka
Tuzla