D.I.C. Veritas

Vašom donacijom možete pomoći rad Veritasa:

 

Ukoliko želite pomoći vašu donaciju možete da nam pošaljete direktno na našu banku prema slijedećim instrukcijama:

Molimo Vas da nam pošaljete informaciju o uplati sa Vašim podacima bilo na fax +381 11 32 36 486 ili e-mail.

Za uplate u dinarima otvoren je tekući račun:

D.I.C. Veritas
BANCA INTESA AD, BEOGRAD
160-42794-25

Vašu donaciju možete poslati regularnom poštom na slijedeću adresu:

D.I.C. Veritas
Dečanska 8 / IV
Beograd, 11000
Srbija

Veritas se zahvaljuje na Vašoj pomoći