D.I.C. Veritas

Procesuirani za ratne zločine

 

Pregled i analiza procesuiranih lica za ratne zločine u Republici Hrvatskoj i uticaj navedenog na proces povratka u Republiku Hrvatsku.  Pogledajte ceo dokument

 

Spisak 2013 / mart

Veritas je u posjedu posljednjeg spiska osumnjičenih, optuženih i osuđenih lica za krivična djela ratnih zločina pred hrvatskim sudovima sa stanjem na dan 31. mart 2013. godine. Na ovom spisku je ukupno 1.577 lica, od koji je pod istragom 328, 654 je pod optužbom, dok ih je 595 osuđeno.

Prosta računica pokazuje da je na ovom najnovijem spisku u odnosu na onaj prethodni od 30. septembra 2010. godine, 28 lica više ukupno gledano, dok je gledano po fazama osumnjičenih (pod istragom) manje za 49, a optuženih za 51 i osuđenih za 26 više.

Između ova dva posljednja spiska desila se jedna značajna promjena koja se očituje u prenošenju predmeta u istražnoj i fazi optuženja sa manjih na četiri veća županijska suda:  Zagreb, Osijek, Rijeka i Split.

Analizom najnovijeg spiska, utvrdili smo da se isti predmet vodi kod dva suda, i onog primarnog i ovog novog sekundarnog. Tako se 53 predmeta vode i kod vukovarskog i kod osiječkog, 23 i kod slavonskobrodskog i kod osiječkog, 9 i kod sisačkog i kod zagrebačkog, 1 i kod zagrebačkog i sisačkog, što umanjuje ukupan broj procesuiranih po ovom osnovu za 86 imena. Utvrdili smo i da se 7 predmeta duplira pred istim sudom (Bjelovar 1, Zagreb 2, Karlovac 2, Rijeka 2).

Pojedinačnim upoređivanjem spiskova ŽS, utvrdili smo da je sa predhodnog spiska skinuto 143 imena (Zadar 7, Šibenik 3, Dubrovnik 29, Bjelovar 14, Sisak 40, Karlovac 15, Požega 5, Rijeka 8, Sl. Brod 12, Split 1, Vukovar 9) , da je dodano 77 novih (Šibenik 3, Sisak 4, Osijek 17, Požega 1, Rijeka 5, Split 7, Vukovar 1, Zagreb 39), a da je sa ovih sudova  na zagrebački, riječki, osječki i splitski sud preneseno 211 imena (Zadar 1, Šibenik 10, Dubrovnik 14, Bjelovar 130, Sisak 68, Gospić 8, Karlovac 4, Požega 7, Sl. Brod 19, Split 1, Varaždin 4, Vukovar 16, Zagreb 1).

Uočili smo da se na hrvatskom spisku procesuiranih nalaze i najmanje 2 lica pravosnažno oslobođena optužbe (oba u Požegi).

Poimeničnim upoređivanjem ovog sa prethodnim spiskom utvrdili smo da je sa prethodnog spiska skinuto 143imena, a na novom spisku dodato 77 novih imena, što daje brojku od 220 različitih imena u međusobnom odnosu ova dva spiska.

Ako sa novog spiska skinemo duple predmete kod istog (7) i različitih sudova (86), odnosno pravomoćno oslobođene (2), na ovom spisku ostalo bi 1.482 lica, što je za 67 lica manje u odnosu na predhodni spisak iz septembra 2010. godine.
 

Nacionalni sastav i vojna pripadnost procesuiranih

DORH u spiskovima procesuiranih ne navodi njhovu nacionalnu i vojnu pripadnost. Međutim, povremeno, uglavnom pod pritiskom domaće javnosti, iziđe sa podacima o njihovoj vojnoj pripadnosti. Tako je DORH zadnji put u saopštenju od 30. juna 2011. iznio podatke o procesuiranim propadnicima HV-a: krivični postupak pokrenut protiv 108 lica, istraga u toku protiv 20 lica, istraga obustavljena protiv 9 lica, optuženo 79, još pod optužbom 37, osuđeno ih je 31, dok ih je 11 oslobođeno ili je postupak obustavljen.

U isto vrijeme bilo je ukupno 3.513 procesuiranih, što znači da je učešće pripadnika HV-a u ukupnom broju procesuiranih 3,07%.

Na spisku procesuiranih iz septembra 2010. nalazila su se i dva pripadnika AP ZB (Fikret Abdić i dr), dok su svi ostali krajiški Srbi ili pripadnici JNA, a ima i nešto dobrovoljaca.

 

 

Spisak 2010 / septembar

Veritas je u posjedu najnovijeg spiska osumnjičenih, optuženih i osuđenih lica za krivična djela ratnih zločina pred hrvatskim sudovima sa stanjem na dan 30. septembar 2010. godine. Na ovom spisku je ukupno 1.549 lica, od koji je pod istragom 377  (od toga je istraga u prekidu za 111 lica), 603 je pod optužbom, dok ih je 569 osuđeno.

Prosta računica pokazuje da je na ovom najnovijem spisku u odnosu na onaj prethodni od 31.marta 2010. godine, 15 lica više ukupno gledano, dok je gledano po fazama osumnjičenih (pod istragom) manje za 56, a optuženih za 40 i osuđenih za 31 više.

Poimeničnim upoređivanjem ovog sa prethodnim spiskom utvrdili smo da je sa prethodnog spiska skinuto 65 imena, a na novom spisku dodato 80 novih imena, što daje brojku od 145 različitih imena u međusobnom odnosu ova dva spiska.

Upoređivanjem ovog sa prethodnim spiskovima, primjetili smo da znatan broj osuđenih lica sa spiska iz 2004. godine nisu bili na spiskovima iz 2009. i 2010 / mart, da bi se ponovo pojavili na ovom najnovijem spisku.

 

Spisak 2010 / mart

Veritas je došao u posjed novog spiska optuženih i osuđenih lica za krivična djela ratnih zločina pred hrvatskim sudovima sa stanjem na dan 31.03.2010. godine.
Na ovom spisku je ukupno 1.534 lica, od kojih je 433 pod istragom, 563 pod optužbom dok ih je 538 osuđeno.

Prosta računica pokazuje da je na ovom najnovijem spisku, u odnosu na onaj iz 2009. godine, 22 lica više na strani optuženih, dok je čak 112 lica manje na strani osuđenih. Na prvi pogled nelogično je da ima tolika brojka manje osuđenih u odnosu na raniji period. Međutim, taj manjak može biti posljedica obnove postupaka u odsustvu osuđenima po novom Zakonu o krivičnom postupku (stupio na snagu 01.01.2009. godine), po kojem i osuđeni i državni odvjetnik (javni tužilac) mogu podnijeti zahtjev za obnovu postupka. Prema VERITAS-ovim podacima, koji obuhvaćaju period do kraja aprila 2010. godine, državni odvjetnici su podnijeli takve zahtjeve za 90 osuđenika, bez njihova učešća i znanja, od čega su do tog datuma za 52 ranija osuđenika sudovi nakon obnove, okončali postupke obustavom ili odbijajućom presudom, uglavnom zbog prekvalifikacije krivičnog djela ratnog zločina u oružanu pobunu, koje djelo je pod amnestijom. Za ostatak skinutih sa ranijeg popisa osuđenih za sada nemamo pokriće kroz dostupne podatke iz hrvatskoih izvora.

 

Spisak 2009

Nedavno je Veritas došao u posjed spiska optuženih i osuđenih lica za krivična djela ratnog zločina koja se vode pred hrvatskim sudovima sa stanjem u toku 2009. godine (nema tačnog datuma). Na ovom spisku je 1.191 lice optuženo, od toga je 650 osuđeno (438 u odsustvu).

Napomena:
Upozoravamo da se na ovom spisku ne nalaze lica koja su pod istragom, a takvih je na spisku iz 2004. godine bilo 830 (401 u prekidu), a po izvještaju DORH-a za 2008. godinu pod istragom je bilo 529 (215 u prekidu) lica.

 

Spisak 2004

U novembru 2004. godine Veritas je došao u posjed liste osumnjičenih, optuženih i osuđenih lica za krivična djela ratnih zločina koji se vode pred hrvatskim nadležnim organima, kojeg je, sa stanjem na dan 01. septembra 2004. godine sačinilo Državno odvjetništvo RH. Na ovom spisku nalaze se imena 1.993 lica od kojih je pod istragom 830 (401 u prekidu); pod optužbom 586; dok je 577 osuđeno.

Prema posljednjem izvještaju o radu DORH-a za 2008. godinu, na dan 31.12.2008. godine pokrenuto je krivičnih postupaka protiv 3.819 lica, od toga je istraga u toku protiv 314 lica, istraga u prekidu protiv 215 lica, obustavljene istrage protiv 1.466 lica, optuženo 1.826 lica, od čega je osuđeno 625, dok je oslobođeno (uključujući obustave i prekvalifikacije) 530 lica.

“Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2008. godini – Kaznena djela protiv čovječnosti i mira (ratni zločin)” – www.dorh.hr