D.I.C. Veritas

Prvostepena presuda – Gotovina


IT-06-90-T
D1389 – 1/39314 TER
02 April 2012
1389/39314 TERSMS

UJEDINJENI NARODI Međunarodni sud za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriju bivše Jugoslavije od 1991. Predmet br.
Datum:
Original:
IT-06-90-T
15.travnja 2011.
engleski

PRED RASPRAVNIM VIJEĆEM I
U sastavu: sudac Alphons Orie, predsjedavajući
sudac Uldis Ėinis
sutkinja Elisabeth Gwaunza
Tajnik: g. John Hocking
Presuda od: 15. travnja 2011.
TUŽITELJ
protiv
ANTE GOTOVINE
IVANA ČERMAKA
MLADENA MARKAČA
JAVNO

PRESUDA
 
SVEZAK I OD II

Tužiteljstvo
 
g. Alan Tieger
g. Stefan Waespi
gđa Prashanti Mahindaratne
gđa Katrina Gustafson
g. Edward Russo
g. Saklaine Hedaraly
g. Ryan Carrier

 
 
 

 

Obrana Ante Gotovine
 
g. Luka Mišetić
g. Gregory Kehoe
g. Payam Akhavan

 
Obrana Ivana Čermaka
 
g. Steven Kay, QC
gđa Gillian Higgins

Obrana Mladena Markača
 
g. Goran Mikuličić
g. Tomislav Kuzmanović

 

Preuzmite izvorni dokument sa sajta
Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju:

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail