D.I.C. Veritas

VERITAS je nevladina i nestranačka organizacija koju su krajem 1993. godine osnovali građani sa područja Republike Srpske Krajine.

Do agresije sjedište organizacije je bilo u Kninu a od tada privremeno sjedište je u Beogradu.

Neposredni povod za osnivanje Veritasa proizišao je iz diplomatskog, ekonomskog i medijskog rata svjetskih razmjera protiv srpskog naroda.

Predsjednik Dokumentaciono informacionog centra „Veritas“ je  Savo Štrbac.

 

Ciljevi i zadaci VERITAS-a su:

 • prikupljanje dokumenata o progonima i stradanjima te uništenoj imovini lica srpske nacionalnosti na području bivše SRH i svih građana na području RSK u predratnom, ratnom i poratnom periodu;
 • izlaganje i publikovanje prikupljenih i obrađenih dokumenata;
 • priprema i dostavljanje obrađene dokumentacije domaćim i međunarodnim institucijama s ciljem suprostavljanja argumenata raznim konstrukcijama o “istini” na prostorima bivše SRH i pokretanja krivičnih postupaka protiv počinioca krivičnih djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava;
 • ustanoviti sudbine svih Krajišnika koji u maju i avgustu 1995. godine nisu uspjeli izaći iz Krajine bilo da su živi ili mrtvi;
 • saradnja sa komisijama za razmjene zarobljenika i predaju tijela poginulih svih strana u sukobu kao i sa međunarodnim humanitarnim organizacijama sve u cilju što bržeg i uspješnijeg izlaska zarobljenika iz zatvora i predaje tijela poginulih njihovim porodicama;
 • pružanje pravne pomoći Krajišnicima u vođenju postupaka oko nadoknade obeštećenja za tjelesna i duševna oštećenja te za oštećenu i uništenu imovinu.

 

VERITAS je do sada izdao slijedeće publikacije:

 • RAVNI KOTARI – MASLENICA – 1993
 • KRVAVI SEPTEMBAR U LICI – 1993 (ove publikacije odštampane u julu 1994. godine a doštampane u aprilu 1996.)
 • MILJEVAČKI PLATO – JUNI 1992. godine (odštampana u aprilu 1996. godine)
 • U toku 1994. godine odštampana je tonska kaseta ( “A” strana nosi naziv “VERITAS”, a “B” strana “KRVAVI SEPTEMBAR u LICI -1993 godine”)
 • SRPSKA ZAPADNA SLAVONIJA – MAJ 1995 (odštampana u oktobru 1997.)
 • SRPSKA KRAJINA – AVGUST 1995 (odštampana u oktobru 1997.)

Sve publikacije su izdane zahvaljujući donaciji Vlade Bjelopetrovića iz Čikaga, u čijoj štampariji su i štampane. Posljednje dvije publikacije izdane su u saradnji sa Izdavačkom ustanovom Mitropolije Crnogorsko-primorske “SVETIGORA”, sa blagoslovom mitropolita Amfilohija.

VERITAS i Nedeljnik ODGOVOR izdali su u junu 1999. godine knjigu “SUDBINE LJUDI S POTRAŽNIH LISTA” (autor SAVO ŠTRBAC, a priče iz ove knjige objavljene su u listu “SRPSKI GLAS”, kojeg je izdavalo SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO “SAVA MRKALJ” iz TOPUSKOG, u drugoj polovini 1994. godine i u prvoj polovini 1995. godine).

VERITAS priprema za štampu KNJIGU O ZLOČINIMA HRVATA NAD SRBIMA U RATU 1990. – 1995. godine u pet tomova (jedan tom za svaku regiju u RSK). Dosada je pripremljen prvi tom ove knjige posvećen regiji SJEVERNE DALMACIJE.

VERITAS priprema štampanje jedne video kasete koja obrađuje istu temu kao i KNJIGA O ZLOČINIMA. Osnovni materijal se nalazi u VERITAS-ovom fondu video zapisa sa “lica mjesta”.

VERITAS je do sada pripremio 20-ak dosijea o zločinima počinjenim nad Srbima od strane Hrvata

 1. IZGON – 90/91, GOSPIĆ – X/91.,
 2. ZAPADNA SLAVONIJA – MASOVNE GROBNICE – 91/92,
 3. MALI ALAN – I/93,
 4. RAVNI KOTARI – I / 93,
 5. MIRLOVIĆ POLJE – IX/93,
 6. MEDAČKI DŽEP – IX/93,
 7. ZAPADNA SLAVONIJA – V/95,
 8. KRAJINA – VIII/95,
 9. LOGORI U RH,
 10. ZAROBLJENICI, POGINULI, IZBJEGLICE …

od kojih je veći broj dostavljen Haškom tribunalu još u martu i maju 1995. godine.

VERITAS je nastavio saradnju sa Haškim tribunalom i nakon egzodusa Srba iz Krajine u maju i avgustu 1995. godine. VERITAS, sam ili u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama i državnim institucijama u SRJ, obezbeđuje svjedoke za Haški tribunal po pitanju ratnih zločina nad Srbima iz RSK i RH.

VERITAS prati sudbine zarobljenih i uhapšenih odnosno osumljičenih, optuženih i osuđenih Srba iz RSK i RH za ratne zločine i zalaže se da ocjenu o njihovoj krivnji donese Međunarodni sud u Hagu.

Dokumenti VERITAS-a (publikacije video i tonski zapisi) su, podsredstvom međunarodnih humanitarnih organizacija i pojedinaca, obišli svijet.

Predstavnici VERITAS-a su lično prezentovali dokumente VERITAS-a u Bugarskoj (SOFIJA i KRĐALI – XI/93), RUSIJI (MOSKVA – I/94), GRČKOJ (KSANTI – III/94) te u SRJ i RS (u više mjesta i više puta).

Dokumenti VERITAS-a su prezentovani predstavnicima međunarodnih organizacija koji su boravili ili borave na području predhodne Jugoslavije kao i novinarima vodećih svjetskih i domaćih listova i TV kuća.

Potražne liste VERITAS-a sadrže na hiljade imena zarobljenih, poginulih i nestalih Krajišnika.

Mi - živi mrtvima, nažalost, ne možemo pomoći. Mrtvi, međutim, mogu pomoći nama - živima pod uslovom da ih "slušamo". A moći će mo ih "čuti" samo ako zapamtimo i zabilježimo imena i stradanja njihova kao i imena krvnika njihovih. Učinimo to na vrijeme. Učinimo to prije nego tama sakrije bljesak i prije nego bonaca nadjača oluju. Jasenovac opominje.