D.I.C. Veritas

Sense tribunal, 28.08.2013., A LI JE HADŽIĆ IZDAO SRBE U KRAJINI?

Odbrana sugeriše da je Goran Hadžić bio “meka struja” u Republici Srpskoj Krajini zbog čega je smatran “izdajnikom” i bio je izložen pritiscima “tvrde linije”. Kako je primena Vensovog plana onemogućila krajinsku policiju da spreči kršenja ljudskih prava   U unakrsnom ispitivanju nemačkog diplomate Herta Arensa/Geert Ahrens, branilac Gorana Hadžića …

Cijeli tekst →

Večernji list, 28.08.2013., Novo suđenje 
Vladi Trifunoviću za ratni zločine

Vijeće županijskog suda u Varaždinu odlučilo je obnoviti kazneni postupak protiv Vlade Trifunovića, posljednjeg generala varaždinskog korpusa JNA, Berislava Popova, komandanta vojarne Kalnički partizani, i Vladimira Davidovića, komandanta vojarne Jalkovečke žrtve. Oni su u Varaždinu 1993. osuđeni zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. U Hrvatskoj nisu odslužili dobivenih ukupno 40 …

Cijeli tekst →

Sense tribunal, 26.08.2013., “PROPAGANDISTIČKA KARIKATURA” O NASILJU NAD SRBIMA U SARAJEVU

Mada ne poriče da je tokom rata bilo nasilja nad sarajevskim Srbima, američki istoričar je navode Mladićeve odbrane o tome da su oni bili “taoci” jer su bili izloženi nasilju bez mogućnosti da napuste grad ocenio kao “propagandističku karikaturu”   U nastavku unakrsnog ispitivanja američkog istoričara Roberta Donje/Donia, odbrana Ratka …

Cijeli tekst →

Sense tribunal, 27.08.2013., KAKO POVRATITI MORAL INSTITUCIJE

nicijativa da se na plenumu Tribunala povede rasprava o uzrocima i posledicama pada morala i nedoumicama i nezadovoljstvu tribunalovog osoblja – na šta je ukazala nedavna anketa među pravnim savetnicima pretresnih i žalbenih veća   Poražavajući rezultati ankete o stanju duha i morala pravnih savetnika u tribunalovim većima, o čemu …

Cijeli tekst →

Sense tribunal, 23.08.2013., PRIVREMENI PREKID SUĐENJA MLADIĆU

Usred unakrsnog ispitivanja svedoka optužbe Roberta Donje u uzrocima početka rata u BiH, optuženi Ratko Mladić se požalio na vrtoglavicu, pa je nakon lekarskog pregleda i zaključka da mu je pritisak nizak suđenje prekinuto do ponedeljka   U prvom delu unakrsnog ispitivanja američkog istoričara Roberta Donje/Donia odbrana Ratka Mladića se …

Cijeli tekst →

Sense tribunal, 22.08.2013., GRANICA NA UNI I NERETVI, NE I NA DRINI

Analizirajući zapisnike sa skupštinskih zasedanja bosanskih Srba, veštak optužbe Robert Donja zaključio da je dokumentom poznatim kao “Šest strateških ciljeva” bilo predviđeno zauzimanje delova BiH sa značajnim procentom nesrpskog stanovništva i povlačenje granice zamišljene države bosanskih Srba prema Muslimanima i Hrvatima, ali bez granice prema Srbiji. Ciljeve osmislili Karadžić, Krajišnik …

Cijeli tekst →