D.I.C. Veritas

Veritas je do sada objavio slijedeće knjige:

 

 

Sudbine ljudi sa potražnih lista
Autor: Savo Štrbac
Beograd, 1999.
ID=75050252
Zvona Svetog Ćirita
Autor: Savo Štrbac
Banja Luka, 2000.
ISBN 86-7092-004-2
Hronika prognanih Krajišnika
Autor: Savo Štrbac
Beograd, 2005.
ISBN 86-83809-24-2
Zvona sudbine
Autor: Savo Štrbac
Banja Luka, 2005.
ISBN 99938-40-37-8
Hronika prognanih Krajišnika II
Autor: Savo Štrbac
Banja Luka, 2010.
ISBN 987-99938-53-55-8
Sa promocije knjige
Rat i riječ
Autor: Savo Štrbac
Banja Luka, 2011.
ISBN 978-99938-53-74-9
Sa promocije knjige
 Savo Štrbac: Zvjezdan Savo Strbac: Gone with The Storm  Savo Štrbac: Hopnika prognanih Krajišnika
Zvjezdan
Autor: Savo Štrbac
Banja Luka, 2013.ISBN 978-99955-89-16-5
Sa promocije knjige
Prikaz Dobrašina Jelića
Gone with The Storm
A Chronicle of Ethnic Cealnsing of Serbs from Croatia
Autor: Savo Štrbac
Banja Luka, 2015.
Hronika prognanih Krajišnika III
Autor: Savo Štrbac
Banja Luka, 2015.
ISBN 978-99955-89-82-0
Sa promocije knjige
Pročitajte odlomak
 Savo Štrbac: Hronika prognanih Krajišnika 4  Savo Štrbac: Hronika prognanih Krajišnika 5  Savo Štrbac: Bikini godine
Hronika prognanih Krajišnika IV
Autor: Savo Štrbac
Beograd, 2016.
ISBN 978-86709-20-09-5
Iz recenzijâ knjige
Hronika prognanih Krajišnika V
Autor: Savo Štrbac
Beograd, 2017.
ISBN 978-86-7092-012-5
Iz recenzijâ knjige
Bikini godine
Autor: Savo Štrbac
Beograd, 2018.
ISBN 978-86-7092-010-1
Iz recenzije knjige
 Hronika prognanih Krajišnika 6, 2019.  Savo Štrbac: Hronika prognanih Krajišnika 7  „Hronika prognanih Krajišnika 8“ Foto: DIC Veritas
Hronika prognanih Krajišnika VI
Autor: Savo Štrbac
Beograd, 2018.
ISBN 9-788670-920132
Iz recenzijâ knjige
Hronika prognanih Krajišnika VII
Autor: Savo Štrbac
Beograd, 2019.
ISBN9 9-788670-920149
Iz recenzijâ knjige
Hronika prognanih Krajišnika VIII
Autor: Savo Štrbac
Beograd, 2021.
ISBN 9 788670 920163
Reč urednika
 Procesuiranje ratnih zločina počinjenih tokom rata u Republici Hrvatskoj 1991–1995. Pregled i analiza Foto: DIC Veritas  Hronika prognanih Krajišnika 9 Foto: DIC Veritas
Procesuiranje ratnih zločina počinjenih tokom rata u Republici Hrvatskoj 1991–1995. Pregled i analiza
Beograd, 2022.
ISBN 978-86-7092-018-7
Iz recenzije knjige
Hronika prognanih Krajišnika IX
Autor: Savo Štrbac

Beograd, 2022.
ISBN 978-86-7092-016-3

Iz recenzijâ knjige