D.I.C. Veritas

Mape pravaca kretanja izbjegličkih kolona u akciji „Oluja“

Četvrtog avgusta 1995. godine oružane snage Republike Hrvatske (HV), uz odobrenje i podršku NATO-a, u sadejstvu sa snagama Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) i Armije BiH (ABiH), izvršile su agresiju na sjevernu Dalmaciju, Liku, Kordun i Baniju, odnosno na Srpsku autonomnu oblast Krajina, u sastavu tadašnje Republike Srpske Krajine.

Agresija je izvršena uprkos činjenicama da je ta oblast bila pod zaštitom UN-a, pod nazivom sektori “Jug” i “Sjever”, i da su predstavnici RSK dan prije u Ženevi i Beogradu prihvatili prijedlog Međunarodne zajednice o mirnom rješenju sukoba.

Protiv krajiških Srba (oko 230.000 žitelja sa oko 30.000 vojnika) angažovano je oko 200.000 vojnika, od kojih je direktno u operaciji učestvovalo 138.500 pripadnika HV-a, MUP-a i HVO-a.

Za nekoliko dana neravnopravne borbe slomljen je otpor Srpske vojske Krajine (SVK). Narod zapadne Krajine, njih preko 220.000, poučen “istorijskim iskustvom”, kreće u dotad najveću srpsku “seobu”, na istok braći po vjeri i naciji.

Na priloženim mapama (topografskim kartama, razmjer 1:200.000) prikazani su pravci kretanja izbjegličkih kolona od 4. do 10. avgusta 1995. godine, sa situacijom do 17.00 časova svakog dana. Od drugog (5. avgusta) do sedmog (10. avgusta) dana mape su sačinjene u po dvije varijante, na prvoj su prikazani pravci kretanja i prethodnih dana (blijeđa boja), a po drugoj bez prethodnih dana.

Mape su napravljene po podacima Dokumentaciono-informacionog centra VERITAS.

Mape pravaca kretanja izbjegličkih kolona u akciji „Oluja“