D.I.C. Veritas

Распоред расправа – Новембар 2022.

Pravo i zakon, ilustracija

Праћење суђења за ратне злочине у Хрватској Распоред расправа – Новембар 2022. Дан Суд Предмет Саоптужени Напомена 08.11.2022. ЖС Загреб 2 К-Рз-7/2018, И опт. СТЕВО ЏАКУЛАи др. ратни злочин против цивилног становништва,Предмет: “Кострићи” Дубравко Арамбашић, Никола Богдановић, Миле Милиновић, Владо Гавриловић, Веселин Божовић, Драган Пендић, Жикица Пендић и Здравко Матијашевић …

Cijeli tekst →

Raspored rasprava – Novembar 2022.

Pravo i zakon, ilustracija

Praćenje suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj Raspored rasprava – Novembar 2022.   Dan Sud Predmet Saoptuženi Napomena  08.11.2022. ŽS Zagreb 2 K-Rz-7/2018, I opt. Stevo Džakulai dr. ratni zločin protiv civilnog stanovništva,Predmet: “Kostrići” Dubravko Arambašić, Nikola Bogdanović, Mile Milinović, Vlado Gavrilović, Veselin Božović, Dragan Pendić, Žikica Pendić i Zdravko …

Cijeli tekst →

Распоред расправа – Октобар 2022. [Aжурирано]

Pravo i zakon, ilustracija

Праћење суђења за ратне злочине у Хрватској Распоред расправа – Октобар 2022. [Aжурирано] Дан Суд Предмет саоптужени Напомена           04.10.2022. ЖС Загреб   13 К-рз-3/2016, И опт. ВЛАДО ЋУПОВИЋ и др., ратни злочин против цивилног становништва Предмет: „Глина” Георги Насхид Камал зв. Ками, Богдан Једнак, Љубиша …

Cijeli tekst →

Raspored rasprava – Oktobar 2022. [Ažurirano]

Pravo i zakon, ilustracija

Praćenje suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj Raspored rasprava – Oktobar 2022.  Dan Sud Predmet saoptuženi Napomena 04.10.2022. ŽS Zagreb   13 K-rz-3/2016, I opt. Vlado Ćupović i dr., ratni zločin protiv civilnog stanovništva Predmet: „Glina” Georgi Nashid Kamal zv. Kami, Bogdan Jednak, Ljubiša Juzbašić, Zoran B. Miljević, Zoran I. …

Cijeli tekst →

e-Veritas, 04.10.2022, Hrvatska: U oktobru 2022. zakazana ročišta za optužna vijeća i glavne pretrese u 17 predmeta, protiv 75 okrivljenika

Pravda, terazije, ilustracija Foto: Depositfajls

Pred četiri županijska suda u Hrvatskoj nadležnim sa suđenja za ratne zločine, u oktobru ove godine, do 4.oktobra, zakazana su rošišta za optužna vijeća u tri predmeta, koja obuhvaćaju 33 okrivljenika i glavni pretresi u 14 predmeta, koji obuhvaćaju 42 okrivljenika. U prisustvu se postupak vodi protiv sedam okrivljenika, od …

Cijeli tekst →

Raspored rasprava – Oktobar 2022.

Pravo i zakon, ilustracija

Praćenje suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj Raspored rasprava – Oktobar 2022.   Dan Sud Predmet saoptuženi Napomena 04.10.2022. ŽS Zagreb   13 K-rz-3/2016, I opt. Vlado Ćupović i dr., ratni zločin protiv civilnog stanovništva Predmet: „Glina”   Georgi Nashid Kamal zv. Kami, Bogdan Jednak, Ljubiša Juzbašić, Zoran B. Miljević, …

Cijeli tekst →