D.I.C. Veritas

Arhiva oznaka: B.glavaš

RTRS, Srna, 15. 11. 2023, Štrbac: Glavaševo bjekstvo u BiH očekivano, vjerovatno više neće ići u zatvor

Savo Štrbac Foto: RTRS, Tanjug, Sava Radovanović

Direktor Dokumentaciono-informacionog centra “Veritas” Savo Štrbac smatra da je bilo očekivano da će nekadašnji gospodar života i smrti u Osijeku Branimir Glavaš, nakon što mu je u Hrvatskoj izrečena prvostepena presuda od sedam godina zatvora, ponovo pobjeći u BiH jer mu nije određen istražni zatvor, te da, vjerovatno više i …

Cijeli tekst →

Jutarnji list, 15. 11. 2023, Branimir Glavaš objavio da je otišao u BiH: ‘Nisam pobjegao, ali nemam namjeru odslužiti ni jedan dan u zatvoru‘

Glavaš je nepravomoćno osuđen za ratni zločin Branimir Glavaš na svom je Facebook profilu objavio da je napustio Hrvatsku i otišao u BiH, a tu je informaciju i potvrdio za portal 24 sata. No tvrdi da nije pobjegao. “Imam dvije putovnice. Ne želim više živjeti u Hrvatskoj. Ja sam stvarao …

Cijeli tekst →

Jutarnji list, 10.11.2023, VRIJEĐAO SUD Glavaš zbog incidenta na izricanju presude kažnjen s 5000 eura: ‘Vi ste govno, nabijem na ku**c vas i vaš sud!‘

Novčanu kaznu dužan je platiti u roku od 15 dana po pravomoćnosti rješenja, a žaliti se može u roku od tri dana od primitka rješenja Nakon što je prošli petak na objavi presude za ratne zločine Branimir Glavaš predsjedniku vijeća uputio uvredljive riječi “Vi ste govno, nabijem na ku**c vas i vaš …

Cijeli tekst →

Glas Srpske, 28.10.2023, Branimir Glavaš ponovo osuđen za zločine u Osijeku: Predstava za međunarodnu javnost

ZAGREB – Odluka Županijskog suda u Zagrebu da ponovo proglasi krivim Branimira Glavaša i osudi ga nepravosnažno na sedam godina zatvora zbog počinjenih ratnih zločina predstavlja dobro izrežiranu predstavu za međunarodnu javnost. Smatra ovo direktor Dokumentaciono-informacionog centra “Veritas” Savo Štrbac komentarišući presudu koju je ovaj sud donio u petak protiv …

Cijeli tekst →

Politika, 28.10.2023, Bra­ni­mir Gla­vaš po­no­vo osu­đen zbog zlo­či­na nad Sr­bi­ma

Branimir Glavaš Foto: Politika, EPA, Fehir Demir

Jed­nom od osni­va­ča HDZ-a iz­re­če­na ka­zna od se­dam go­di­na, ali on ni­je od­ve­den u pri­tvor do pra­vo­sna­žno­sti pre­su­de, iako je to pro­pi­sa­no za­ko­nom Bra­ni­mir Gla­vaš, je­dan od osni­va­ča i naj­u­ti­caj­ni­jih lju­di hr­vat­skog HDZ-a i ne­ka­da­šnji gra­do­na­čel­nik Osi­je­ka, i u po­no­vlje­nom po­stup­ku pred Žu­pa­nij­skim su­dom u Za­gre­bu ogla­šen je kri­vim za …

Cijeli tekst →

Večernji novosti, 27.10.2023, KAZNE ZLOČINCIMA NEPRIMERENO MALE: Savo Štrbac o presudi Branimiru Glavašu

PRESUDE izrečene Branimiru Glavašu i ostalim saoptuženima, minimalne su ili čak ispod minimuma, daleko manje nego što bi bila primerena kazna za dela koja su počinili. Sud im je, praktično, izrekao kaznu toliku da pokrije vreme koje su već proveli u pritvoru i zatvoru po prvoj presudi, koja je u …

Cijeli tekst →