D.I.C. Veritas

Alo, 24.06.2021, Muzej žrtava genocida podseća Plenkovića: Hrvatska nije postojala u vreme Drugog svetskog rata

Savremena Hrvatska nije bila čak ni u ondašnjoj Jugoslaviji sa najvećim gubicima u Drugom svetskom ratu, a kamoli u Evropi.

Andrej Plenković očigledno loše barata istorijskim činjenicama, na šta ga je upozorio Muzej žrtava genocida:

MUZEJ ŽRTAVA GENOCIDA PODSEĆA HRVATSKOG PREMIJERA NA ISTORIJSKE ČINjENICE

1. Savremena Hrvatska nije bila čak ni u ondašnjoj Jugoslaviji sa najvećim gubicima u Drugom svetskom ratu, a kamoli u Evropi;
2. Hrvatska, u današnjim granicama, nije postojala pre, a ni u vreme Drugog svetskog rata. Najveći deo njene današnje teritorije se nalazio u okviru genocidne NDH, dok su manje delove anektirali Italija i Mađarska;
3. Deo današnje Hrvatske (Istra, Rijeka, Zadar, i nekoliko ostrva) su se do okončanja Drugog svetskog rata nalazio u sastavu fašističke Kraljevine Italije;
4. Sa teritorije današnje Hrvatske poticalo je 32,83% stradalih partizana Jugoslavije, dok je na toj teritoriji živelo 24,55% stanovništva Jugoslavije, čime je učešće u gubicima pripadnika partizanskog pokreta sa te teritorije pretrpelo 1,34 puta veći gubitak od učešća teritorije u populaciji Jugoslavije;
5. Nacionalna struktura gubitaka partizana iz Hrvatske:
- Hrvati su činili 50,47% gubitaka partizana sa teritorije što je bilo 1,44 puta MANjE učešće od njihove zastupljenosti u populaciji Hrvatske (72,55%);
6. Učešće Srba u gubicima (46,93%) partizana iz Hrvatske bilo je 2,52 puta VEĆE od njihove zastupljenosti u tamošnjem stanovništvu (18,6%);
7. Gubici partizana srpske nacionalnosti sa teritorije Hrvatske bili su, s obzirom na njihovu zastupljenost u populaciji, realno 3,64 PUTA VEĆI od gubitaka Hrvata;

8. NDH:

Srbi su činili dve trećine (67,35%) stradalih partizana na području NDH iako su na toj teritoriji predstavljali svega 32,02% populacije, tako da je njihova zastupljenost u gubicima pokreta bila duplo veća (2,10 puta) od zastupljenosti u populacij

Učešće ostale dve većinske nacionalnosti u gubicima partizanskog pokreta, Hrvata sa 23,16% i Muslimana sa 6,89%, bilo je dvostruko manje od njihove zastupljenosti u populaciji, Hrvata 2,05 puta i Muslimana 1,89 puta.

Gubici partizana srpske nacionalnosti sa teritorije NDH bili su, s obzirom na njihovu zastupljenost u populaciji, realno 4,3 puta veći od gubitaka Hrvata.

ZAKLjUČAK:

Hrvatska u današnjim gradnicama nije postojala tokom Drugog svetskog rata, ali zato u mnogo većim granicama jeste postojala Nezavisna Država Hrvatska, jedna od najvernijih sledbenica Hitlerove nacističke Nemačke.

Nezavisna Država Hrvatska jeste dala velik doprinos, ali ne porazu nacističkog poretka, već upravo uvećanju tragičnih posledica nacizma, fašizma i antisemitizma u čitavoj Evropi.

Dakle, Hrvatska se nikako ne može smatrati jednom od država-pobednica u Drugom svetskom ratu budući da je genocidna Nezavisna Država Hrvatska do poslednjeg svog dana ostala marionetska i zločinačka tvorevina, odana Hitleru i Musoliniju.

Nezavisna Država Hrvatska je, usled ljudskom umu nepojmljivih oblika nasilja i terora, postala sinonim za GENOCID koji je izvršen nad pripadnicima srpskog naroda, za HOLOKAUST sproveden nad jevrejskom zajednicom, kao i brojne masovne zločine počinjene nad svima onima koji se nisu mirili sa zločinačkom ustaškom ideologijom (Hrvati, Muslimani i dr.).

Hrvatska nije imala najmasovniji pokret otpora u Evropi pošto tako nešto nikada nije ni postojalo tokom Drugog svetskog rata na tlu Jugoslavije.

Drugim rečima, nikada nije postojao nikakav HRVATSKI pokret otpora, već isključivo JUGOSLOVENSKI u kome su ogromnu većinu činili pripadnici srpskog naroda.

Neuporedivo najveći deo pripadnika jugoslovenskog pokreta otpora na teritoriji genocidne NDH bili su Srbi što se vidi iz činjenice da su gubici partizana srpske nacionalnosti sa teritorije genocidne NDH bili, s obzirom na njihovu zastupljenost u populaciji, realno 4,32 puta veći od gubitaka Hrvata.

(podaci su preuzeti iz doktorske disertacije dr Dragana Cvetkovića, Muzejskog savetnika Muzeja žrtava genocida:
Dragan Cvetković, „Gubici pripadnika partizanskog pokreta sa teritorije Jugoslavije 1941 – 1945“, Beograd 2016)

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.