D.I.C. Veritas

e-Veritas, 03.06.2024, ŽS u Splitu: glavna rasprava u predmetu protiv Mladena Vučeljića i dr. zbog krivičnog djela ratnog zločina

Pred Županijskim sudom u Splitu za danas je zakazano ročište za nastavak glavnog pretresa u ponovljenom postupku protiv opt. Mladena Vučeljića,  Nedeljka  Stolića, Branislava Crnića, Dragiše Lekića, Zorana Gilića, Milomira Šuka, Miroslava Pejčića, Milana Kovača, Radoslava Manojlovića, Miljenka Jakovljevića i Milana Uroševića zbog krivičnog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Županijsko državno tužilaštvo u Splitu optužnicom od 21.12.1992. godine tereti 31 pripadnika JNA  da su, kao komandanti vojnih jedinica JNA, u periodu od 14.09.1991. do 28.02.1992. naređivali bombardovanje po civilnim i industrijskim objektima, odnosno navodili avione prema ciljevima (gradski vodovod, vjerski objekti, odašiljač UN televizije i dr), odnosno djelovanjem vojnog broda po civilnim objektima, na koji način je ubijeno i ranjeno više civila i počinjena velika materijalna šteta. Presudom ŽS u Splitu broj: K–54/92 od 13.09.1993. osuđeni su u odsustvu na kazne zatvora i to: Mile Kandić, Nikola Ercegović, Dojčilo Isaković, Ljubiša Beara, Jovo Strugar, Tomislav Stamatović, Živomir Ninković, Ilija Brčić, Dragan Jovin, na po 15 godina zatvora, Dragiša Lekić na 14 godina, Petar Koljanin, Milan Urošević, Zoran Gilić, Milomir Šuka, Miljenko Jakovljević, Dane Kokotović, Radovan Štetin, Dragutin Horvat na po 13 godina, Nikola Mladenić, Nedeljko Stolić, Branislav Crnić, Miroslav Pejčić na po 12 godina, Risto Zekanović na 11 godina, Dragan Tarbuk na 10 godina, Pavle Pantić i Mladen Vučeljić na po osam godina, Nikola Zdravković, Ljubo Šekuljica, Milan Kovač, Radoslav Manojlović na po sedam godina.

VS RH presudom i rješenjem broj I Kž 381/1994. od 7. septembra 1994. preinačio je prvostepenu presudu u odluci o krivičnim sankcijama tako da su: – opt. Mile Kandić, Nikola Ercegovac, Dojčilo Isaković i Živomir Ninković osuđeni svaki na kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina; Nikola Mladenić na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina; – dok je opt. Ivan Tomajić oslobođen optužbe; – u odnosu na opt. Nikolu Zdravkovića, Nedeljka Stolića, Branislava Crnića, Dragišu Lekića, Zorana Gilića, Milomira Šuke, Miroslava Pejčića, Milana Kovača, Radoslava Manojlovića, Miljenka Jakovljevića, Pavla Pantića, Mladena Vučeljića, Milana Uroševića, Daneta Kokotovića, Dragana Tarbuka, Radovana Štetina i Ristu Zekanovića ukinuta je prvostepena presuda i u odnosu na njih predmet je vraćen sudu prvoga stepena na ponovno suđenje.

Opt. Ilija Brčić je po IP uhapšen u Italiji dana 04.11.2007. prilikom odlaska na vojnu vježbu NATO-a u sastavu delegacije Ministarstva odbrane Crne Gore. Nadležni sud Italije odbio je zahtjev RH za njegovu ekstradiciju  24.07.2008, obustavio ekstradicioni postupak i ukinuo mu ekstradicioni pritvor.

ŽS u Splitu u julu 2013. obustavio je krivični postupak protiv Nikole Zdravkovića, Dragana Tarbuka, Radovana Štetina i Riste Zekanovića. Zaključeno je da nema osnova za daljnji krivični progon.

Opt. Pavle Pantić je 29.12. 2015. uhapšen u Crnoj Gori, po IP potjernici koju je raspisao Biro IP u Zagrebu 1993, a u Hrvatsku je izručen 20.04.2016. godine. ŽS u Splitu presudom broj K–rz-5/16 od 29.12.2016, u prisustvu osudio je Pantića na šest godina zatvora, koju je VS RH rješenjem broj Kž–86/2017. od 16.05.2017. ukinuo i vratio na ponovno suđenje pred prvostepenim sudom. ŽS u Splitu dana 12.06.2018. na ponovljenom suđenju u prisuatvu i pred izmjenjenim vijećem ponovo je Pantića osudio na šest godina zatvora, u koju mu uračunava i vrijeme provedeno u ekstradicionom pritvoru i istražnom zatvoru, koju je VS RH potvrdio 24. 10 2018. godine. Po Veritasovom saznanjima Pantić je kaznu izdržavao u KPZ Glina, a na uslovni otpust je izišao u martu 2020. godine.

 

 Veritas.info

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.