D.I.C. Veritas

e-Veritas,22.05.2024, ŽS u Zagrebu: ročište za glavni pretres protiv opt. Branka Dmitrovića i dr. zbog ratnog zločina

Pred Županijskim sudom u Zagrebu za danas je zakazano ročište za nastavak glavnog pretresa protiv opt. Dmitrović Branka (1936) i Begović Nikole (1952) zbog krivičnog djela protiv civila i ratnih zarobljenika.

Županijsko državno odvjetništo u Zagrebu optužnicom od 13. decembra 2019. godine tereti ih da su, B. Dmitrović, kao komadant TO Kostajnica, i N. Begović, kao član štaba TO Kostajnica i komandira Vojne policije pri tom štabu, imajući na taj način formalne i stvarne nadležnosti komandovanja i nadzora nad pripadnicima svih podređenih im jedinica TO na pdručju opštine Kostajnica, od 12. pa do neutvrđenog dana u septembru 1991. godine, na području Hrvatske Kostajnice i uže okoline, nakon što je pomenuti štab TO 12. septembra 1991. godine organizovao i proveo predaju i zarobljavanje većeg broja pripadnika MUP-a RH i ZNG-a, kao i civila na lokacijama na brdu Djed i mostu preko Une prema B. Kostajnici, te nakon što su i idućih dana na okolnom području H. Kostajnice zarobljavani pojedini pripadnici MUP-a i ZNG-a i civili, mještani H. Kostajnice, postupali protivno odredbame međunarodnog ratnog humanitarnog prava, znajući da se pojedine ratne zarobljenike i civile prilikom predaje i razoružavanja izdvaja i odvodi u Menčenčane, gdje se i nalazio spomenuti štab TO, te znajući da se neke od njih i likvidira i da se jedna od likvidacija zataškava, iako so to bili dužni, nisu ništa preduzeli da nezakonite radnje svojih podređenih zaustave i spriječe, a počinioce kazne, svjesni da će se ovakvi nezakoniti postupci prema zarobljenim civilim i pripanicima MUP-a i ZNG-a nastaviti, kao i da im je upravo zbog tih propusta ugrožen fizički i psihički integritet, zbog kojih propusta su njima podređene osobe nastavile s takvim protupravnim radnjama, pa je tako usmrćeno osam ratnih zarobljenika i dvoje civila na lokaciji Plavićevac te jedan civil i jedan pripadnik ZNG-a na lokaciji Babina Rijeka, dok se jedan pripadnik rezervnog sastava MUP-a i jedan civil, nakon zarobljavanja i kraćeg boravka u dijelu H. Kostajnice pod nazivom Tirol, do danas vode kao nestale osobe.

Optuženi su nedostupni hrvatskom pravosuđu pa im se sudi u odsustvu.

 

Veritas.info

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.