D.I.C. Veritas

Međunarodni radio Srbija, 14.01.2014., Štrbac: Očekujem da Glavaš i u ponovljenom postupku bude osuđen

Оdluka Ustavnog suda Hrvatske kojom je ukinuta osuđujuća presuda Vrhovnog suda Branimiru Glavašu za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine je više politička nego pravna, jer se najviše bavi pitanjem kada je zapravo država Hrvatska postala nezavisna, što nema mnogo veze sa ovim predmetom.
 
Tako u izjavi za Međunarodni radio Srbija odluku Ustavnog suda Hrvatske tumači direktor Dokumentaciono-informacionog centra „Veritas“ Savo Štrbac. On očekuje da Glavaš i ostali ranije osuđeni, i u ponovljenom sudskom postupku budu proglašeni krivim.

Ustavni sud je zauzeo stav da je Hrvatska samostalna država, potpuno odvojena od bivše zajedničke države SFRJ, od 8. oktobra 1991. godine i na osnovu toga naložio redovnim sudovima u Hrvatskoj da poštuju taj datum, objašnjava Štrbac. To je, dodaje, bitno za krivične predmete jer se ti zločini, prema ženevskim konvencijama i protokolima, do samostalnosti države smatraju unutrašnjim, a posle samostalnosti poprimaju karakteristiku međunarodnih, na osnovu čega se primenjuju jedni, ili drugi protokoli.

„Po meni, to ne može da utiče na kaznu, jer se ratni zločini mogu počiniti i u unutrašnjem i u međunarodnom sukobu, za šta su predviđene iste kazne. Zato i smatram da je reč o političkoj odluci, jer ona više Hrvatima znači na nekom njihovom istorijskom, političkom planu, da im se i kroz sudske presude verifikuje to što njihova politika kaže da je Hrvatska samostalna od 8. oktobra 1991.“, ističe Štrbac.

Kako napominje naš sagovornik, jedan od slučaja za koje je Glavaš osuđen, poznat pod nazivom „garaža“ desio se u julu 1991, pre samostalnosti, a drugi, poznat pod nazivom „selotejp“, u kome je mučeno i ubijeno sedam srpskih civila, u novembru i decembru iste godine, dakle, po odluci Ustavnog suda, u vreme međunarodnog sukoba.

„U suštini, to ne bi smelo da utiče na dokazni postupak i utvrđivanje krivice. Pobijeni su Srbi za koje je sud utvrdio da je za njihovo ubistvo odgovoran Branimir Glavaš po komandnoj odgovornosti, i za jedne i za druge događaje. Smatram da će i u ponovljenom suđenju biti proglašeni krivim i Glavaš i ostali koji su bili proglašeni krivim i u prethodnom postupku. Eventualno se može desiti da u ponovljenom postupku budu donekle smanjene zatvorske kazne, što se desilo u nekim drugim ponovljenim suđenjima, jer sud kao olakšavajuću okolnost uzima i proteklo vreme od kada je delo počinjeno”, navodi Štrbac.

On dodaje da u odluci Ustavnog suda ima i pravnih momenata, jer se sugeriše da se u ponovljenom suđenju izvrši ocena nekih dokaza, i ukazuje na to da su neki svedoci menjali svoje iskaze. Štrbac ukazuje i da ima dosta nerazumevanja i pogrešnog tumačenja odluke Ustavnog suda, čije obrazloženje je inače veoma obimno, na 190 strana. Kako napominje, ima onih koji su shvatili da je ta odluka zapravo oslobađajuća presuda, što nije tačno, jer će sudski postupak biti ponovljen. Pošto Glavaš izdržava kaznu u Bosni i Hercegovini, o tome da li će mu biti ukinut pritvor, odnosno zatvor, treba da odluči sud u BiH, kaže Savo Štrbac.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.