D.I.C. Veritas

MSP: Hrvatska vs Srbija – 6.3.2014.

Međunarodni sud pravde, Hag [icj.org]

Postupak pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po tužbi za genocid Hrvatske protiv Srbije, 3. 3 – 1. 4. 2014. Četvrti  dan uvodnog izlaganja Hrvatske

MSP: Hrvatska vs Srbija – 5.3.2014.

Međunarodni sud pravde, Hag [icj.org]

Postupak pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po tužbi za genocid Hrvatske protiv Srbije, 3. 3 – 1. 4. 2014. Treći  dan uvodnog izlaganja Hrvatske Dio prvi   Dio drugi će biti dostupan posle 1. aprila 2014. po odluci MSP

MSP: Hrvatska vs Srbija – 4.3.2014.

Međunarodni sud pravde, Hag [icj.org]

Postupak pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po tužbi za genocid Hrvatske protiv Srbije, 3. 3 – 1. 4. 2014. Drugi dan uvodnog izlaganja Hrvatske Dio prvi   Dio drugi će biti dostupan posle 1. aprila 2014. po odluci MSP

MSP: Hrvatska vs Srbija – 3.3.2014.

Međunarodni sud pravde, Hag [icj.org]

Postupak pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po tužbi za genocid Hrvatske protiv Srbije, 3. 3 – 1. 4. 2014. Prvi dan uvodnog izlaganja Hrvatske