D.I.C. Veritas

Saopštenje povodom godišnjice stradanja rezervista JNA na Koranskom mostu u Karlovcu (21.09.1991.)

Dvadesetprvog septembra 1991. godine pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Zbora narodne garde Republike Hrvatske u Karlovcu, ispred mosta na rijeci Korani, zaustavili su dva vojna kamiona u kojima su se, iz kasarne “Mekušje” u kasarnu “Logorište”, prevozili pripadnici aktivnog i rezervnog sastava JNA, koji su, nakon pregovora i obećanja hrvatske strane da će biti pušteni, odložili oružje. Odmah po predaji, jedna grupa zarobljenika, uglavnom aktivnih pripadnika JNA, odvežena je u prostorije policije, a druga grupa od 17 vojnika srpske nacionalnosti, uglavnom rezervista iz kordunaškog sela Krnjak, sprovođena je pješice preko Koranskog mosta. Čim su stupili na most, pojavila su se uniformisana lica sa fantomkama na glavama i počeli “krvavi pir” nad njima: trinaestorica su likvidirana, nekoliko klanjem u ležećem položaju, a većina hitcima iz automatskog oružja u stojećem položaju; a od četvorice preživjelih, trojica su se, među njima i jedan sa teškim povredama, spasili skokom sa mosta, dok se četvrti u toku noći, takođe sa teškim povredama, iskobeljao ispod mrtvih saboraca.

Za ovaj zločin, pod pritiskom međunarodne zajednice, Okružno tužilaštvo u Karlovcu, u maju 1992. godine, podiglo je optužnicu protiv Mihajla Hrastova, pripadnika “posebne jedinice policije Policijske uprave Karlovac”, zbog krivičnog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – protupravnim ubijanjem i ranjavanjem neprijatelja.

Županijski sud u Karlovcu je tri puta (1993., 2002., i 2007. godine) optuženog oslobađao optužbe “zbog postupanja u nužnoj odbrani”, dok ga je Vrhovni sud Hrvatske (VSH), u drugom stepenu, nakon sprovedenog glavnog pretresa, u maju 2009., prvi put proglasio krivim i osudio na kaznu zatvora  na 8 godina, koju je isti sud, u trećem stepenu, u novembru 2009., preinačio  na 7 godina, a koje je potom Ustavni sud Hrvatske, u decembru 2010., ukinuo zbog proceduralnih razloga. 

Na ponovljenom suđenju VSH je Hrastova, 7. septembra 2012., osudio na 4 godine zatvora, iako je za ovo djelo zaprijećena minimalna kazna od 10 godina. Sud je primijenio odredbe o zakonskom ublažavanju kazne uzevši mu kao značajnu olakšavajuću okolnost  protek vremena od skoro 22 godine od učina djela, što je uticalo na optuženikov život, porodične i društvene odnose i profesionalnu karijeru, pa i zdravlje, te da je psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno da je u vrijeme počinjenja djela  bio bitno smanjeno uračunljiv. Protiv ove presude, koja je dostavljena strankama tek krajem jula ove godine, obe stranke su izjavile žalbe, o kojima još nije odlučeno.

Od “priznanja” da je sam likvidirao 13-toricu pripadnika JNA, Hrastov je napredovao u službi i dobijao prizananja: 1995. godine povodom Dana državnosti “za junački čin u ratu” odlikovao ga je tadašnji Vrhovni komadant oružanih snaga i predsjednik RH Franjo Tuđman “Redom Nikole Šubića Zrinskog”; 1996. godine Karlovačka županija, na čijem području se i desio ovaj zločin, dodijelila mu je “posebno prizanje kao jednom od šestorice zaslužnih građana”, a nosilac je i mnogih drugih visokih državnih odličja.

Iako smo navikli od hrvatskih sudova da u suđenjima za ratne zločine koriste dvostruke standarde – jedne daleko strože kada sude Srbima, a druge daleko blaže kada sude pripadnicima sopstvenih oružanih snaga, ova najnovia presuda Hrastovu je sramotna za hrvatsko pravosuđe i ponižavajuća za žrtve i njihove porodice. Suđenja se, zapravo, više bave pronalaženjima olakšavajućih okolnosti za optužene pripadnike sopstvenih oružanih snaga nego posljedicama njihovih (ne)djela.

Izrečena kazna mogla bi se protumačiti i kao nagrada opt. Hrastovu za preuzimanje odgovornosti za inkriminisani događaj, pošto “priznaje” da  je sve pripadnike JNA sam likvidirao, doduše, u “nužnoj odbrani”. Naime, iako izvedeni dokazi, kako personalni (iskazi četvorice svjedoka koji su preživjeli masakr na Koranskom mostu) tako i materijalni (nalaz vještaka balističara i tragovi sa lica mjesta) ukazuju da je u likvidaciji rezervnog sastava JNA učestvovalo najmanje tri lica i da je pucano iz najmanje dva različita oružja, VSH, i u prvom i u ponovljenom suđenju, jednostavno zanemaruje ove činjenice, što dovodi u sumnju i pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja.

A ni nadležno tužilaštvo se još ne oglašava (a nema naznaka ni da uskoro hoće) po pitanju proširenja optužbe na ostale izvršioce i naredbodavce ovog jednog od prvih ratnih zločina u ratu od 1991. do 1995. nad pripadnicim JNA, u to vrijeme jedine legitimne i regularne vojske u državi SFRJ, u čijem sastavu je u to vrijeme formalno pravno još uvijek bila i Hrvatska.

Opt. Hrastov je ponovljeno suđenje pratio sa slobode,  na kojoj se nalazi i nakon objavljivanja najnovije presude. Inače, Hrastov je do sada proveo u zatvoru 26 mjeseci, a ostatak bi trebao odslužiti po pravosnažnosti presude.

 Iako posljednja presuda opt. Hrastovu još nije pravosnažna, ovaj proces je već sada u regionu (a vjerovatno i šire) apsolutni rekorder po dužini aktivnog trajanja jednog krivičnog sudskog procesa za ratne zločine .

Pred Opštinskim sudom u Karlovcu vode se i parnični postupci po tužbama preživjelih i porodica likvidiranih pripadnika JNA protiv države Hrvatske za naknadu štete, koji, takođe, čekaju pravosnažnost posljednje krivične presude.

I ovo maratonsko, u većem djelu i farsično, suđenje pokazuje da hrvatska država, iako je u međuvremenu postala članica EU,  još nije spremna da se suoči sa tamnijom stranom svoje nedavne prošlosti, a to ne doprinosi ni utvrđivanju istine ni pomirenju, a ponajmanje pravdi za žrtve.

U Beogradu i Banja Luci, 20.09.2013.

           

P R E D S J E D N I K

Savo Štrbac

Žrtve:
-ubijeni:
Jovan Sipić, Božo Kozlina, Nebojša Popović, Milić Savić, Milenko Lukač, Nikola Babić, Slobodan Milovanović, Svetozar Gojković, Miloš Srdić, Zoran Komadina, Mile Babić, Vaso  Bižić i Mile Peurača

-ranjeni: Duško Mrkić, Svetozar Šarac, Nebojša Jasnić i Branko Mađarac

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.