D.I.C. Veritas

“Sense”, 24.01.2012. HAG/DEN HAAG | 24.01.2012. TUŽILAC: ODBACITI ZAHTEV AMERIČKIH EKSPERATA

Ante Gotovina, Ivan Čermak i Mladen Markač u sudnici Tribunala

Predmet Gotovina i drugi – “Operacija Oluja”

Odgovor tužilaštva na podnesak 12 vojnih veštaka koji u svojstvu “prijatelja suda” traže da se odbace navodi prvostepene presude u predmetu hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača. “Tužilaštvo smatra da podnesak ne može da bude od koristi Žalbenom veću”, da je njegov sadržaj “irelevantan” a da podnosioci “nisu objektivni i nepristrasni”

Tužilaštvo traži da Žalbeno veće pred kojim je predmet hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača ne prihvati podnesak 12 vojnih stručnjaka koji se u svojstvu “prijatelja suda” zalažu za odbacivanje nalaza prvostepene presude o protivpravnom artiljerijskom napadu na civile u Kninu i drugim krajinskim gradovima za vreme operacije “Oluja” u avgustu 1995. godine. Generali Gotovina i Čermak su osuđeni na 24 i 18 godina zatvora zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bilo proterivanje Srba iz Krajine.

Tužilaštvo smatra da podnesak “prijatelja suda” “ne može da bude od koristi Žalbenom veću” jer je veći njegov deo “irelevantan”. Značajni delovi, pak, “samo ponavljaju ekspertska svedočenja” koja je prvostepeno veće čulo tokom dokaznogpostupka odbrane.

U tužiočevom podnesku se navodi da podnosioci zahteva “pokreću pitanja vezana za činjenično stanje” i “razmatraju nesporne pravne principe” poput principa da se krivična odgovornost utvrđuje na osnovu celine dokaza, da je neophodno utvrditi svest optužnog da čini krivično delo kao i princip pretpostavljene nevinosti. Veće je, navodi tužilaštvo, te principe uzelo u obzir u prvostepenoj presudi.

Tužilaštvo dalje ukazuje da vojni eksperti ne razmatraju “pravna pitanja”, što bi “trebalo da čine kao prijatelji suda”, već se bave “činjeničnim stanjem” i nude “zaključke da je prvostepeno veće pogrešilo u brojnim pitanjima”. Oni, tako, nastoje da preuzmu uloge “advokata odbrane, veštaka i presuditelja o činjenicama” što, po tužilaštvu, “ne može da pomogne Žalbenom veću”.

Dalje, podnesak “prijatelja suda” se zasniva, smatra tužilaštvo, na “pogrešnom razumevanju značenja i sadržine presude” a njegovi podnosioci “nisu objektivni”. Tužilaštvo navodi primer Džefrija Korna/Goeffrey Corn koji je bio vojni veštak odbrane Ante Gotovine a sada se potpisuje kao “prijatelj suda” koji bi “trebalo da bude objektivan i nepristrasan”.

Tužilaštvo traži da se podnesak “prijatelja suda” odbaci. Ipak, ukoliko Žalbeno veće odluči da ga prihvati, tužilaštvo traži da im se da prilika da detaljno odgovore na suštinska pitanja pokrenuta u tom dokumentu kao i da “testiraju činjenične navode” koje su izneli vojni eksperti.

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.