D.I.C. Veritas

Sense tribunal, 02.07.2014., ZAGONETNA FOTOGRAFIJA RUŠEVINA U HRASNICI

Tek četvrtog dana svedočenja u odbranu Ratka Mladića, pukovnik Vladimir Radojčić rekao da je neposredno nakon napada njegovih artiljeraca na centar sarajevskog naselja Hrasnice, ali i kasnije u pripremama za svedočenje na suđenju Radovanu Karadžiću, video fotografiju mesta udara sa nogom u vojnoj uniformi koja je virila iz ruševina. Dosadašnji dokazi govore da je tada poginula jedna žena, a ne vojnik, ali to je tek deo “zagonetke” u vezi sa spornom fotografijom

Budući da je bivši komandant Ilidžanske brigade Vladimir Radojčić u izjavi timu odbrane Ratka Mladića naveo da nijedna jedinica Sarajevsko-romanijskog korpusa “nikada nije dobila ili izdala naređenje” da se terorišu građani Sarajeva, tužilac ga je suočio sa dokumentima koji govore suprotno.

U izveštaju sa sastanka iz marta 1994. godine se, prvo, navodi da tadašnji komandant Stanislav Galić od podređenih traži da položaje oko grada utvrde “izradom žičanih i betonskih ograda čime bi se pojačalo uverenje” da se Sarajlije zaista nalaze “u blokadi, u logoru”. Zatim naređenje njegovog naslednika na čelu korpusa Dragomira Miloševića iz jula naredne godine za “napade na grad” u znak odmazde zbog aktivnosti Armije BiH na drugim frontovima. Svedok je odgovorio da o prvom dokumentu ne zna ništa, a da “napadi na grad” nisu podrazumevali napade na civile već više udare “radi demonstracije” sa ciljem da se Prvi korpus iz grada “uveže” za taj deo ratišta.

U naređenju generala Miloševića se sarajevski Muslimani nazivaju “Turcima”, a tužilac Grum/Groome je predočio još jedan dokument korpusa u kojem se od podređenih komandanata zahteva da, “iako nam je svima stalo da likvidiramo što više poturica”, ne gađaju samovoljno urbane delove Sarajeva zbog nedostatka municije i mogućih političkih posledica. Svedok nije želeo da se izjasni o tužiočevoj sugestiji da su u pomenutim dokumentima korišćeni pežorativni izrazi za Bošnjake i dodao da ih on nikada nije upotrebljavao.

Branilac Ivetić se u dodatnom ispitivanju vratio na incident od 7. aprila 1995. godine, kada je svedokova Ilidžanska brigada ispalila modifikovanu avio bombu na centar naselja Hrasnica i tom prilikom usmrtila jednu ženu, a više osoba ranila. Radojčić je danas rekao nešto što nije pomenuo u prethodna tri dana iskaza – da su mu ubrzo nakon udara na Hrasnicu vojnici francuskog Unprofora pokazali fotografiju lica mesta na kojoj se vidi da iz ruševina viri noga sa čizmom i maskirnom uniformom. Sugerisao je tako da žrtva nije bila civil, već vojnik.

U istom odgovoru, rekao je i da je Armija BiH zabranila Unproforu da priđe licu mesta i izvrši uviđaj, pa je predsedavajući sudija Ori/Orie pitao kako je moguće da su francuski vojnici ipak napravili fotografiju iz neposredne blizine. Posle dužeg natezanja, Radojčić je ponudio verziju po kojoj su Francuzi izašli na lice mesta i tamo bili do dolaska komandanta 104. brigade Fikreta Prevljaka koji ih je odande “udaljio”. Sudija je ukazao da je veće čulo dokaze da je pristup bio zabranjen međunarodnim vojnim posmatračima i pre dolaska francuskih vojnika, ali svedok nije umeo da objasni kako su ovi drugi ipak uspeli da priđu i naprave fotografiju.

Osim toga, veće se pita kako je moguće da se fotografija, ako postoji, do sada nije pojavila među dokazima pred Tribunalom, na šta Radojčić nije umeo da odgovori, ali je rekao nešto što je dodatno zbunilo sudije – da je spornu sliku video tokom priprema za svedočenje u razgovoru sa članom tima Karadžićeve odbrane Markom Sladojevićem. “Time je zagonetka još veća, jer je u interesu bivšeg predsednika bosanskih Srba bilo njeno predočavanje u sudnici i uvođenje u dokaze, ali to se nije desilo”, rekao je sudija Ori, a svedok se nadovezao rečima da i njega “čudi da sudije nisu videle” spornu fotografiju.

Odgovarajući na pitanja o napadu Ilidžanske brigade na konvoj humanitarne pomoći UN 14. jula 1995. godine na putu preko Igmana, Radojčić je rekao da se on odigrao u 18:30 kada je “kod nas, za razliku od Holandije” već mrak. Tužilac je predočio tabelu po kojoj sunce u Sarajevu tog dana zalazi u 20:30 i zamolio svedoka da sa službenicima Tribunala 14. jula ode u Sarajevo i uveri se kakva je vidljivost u 18:30. Radojčić je to odbio pravdajući se “ličnim razlozima”, da bi kasnije objasnio da ne želi da ide u Sarajevo jer je protiv njega u BiH podignuto više krivičnih prijava pa se plaši za sopstvenu bezbednost. Na pitanje predsedavajućeg da li bi otišao ako bi mu bio garantovan imunitet od hapšenja, rekao je: “O tome bih morao da razmislim”.

Pred kraj današnjeg zasedanja počeo je iskaz narednog Mladićevog svedoka – komandira jednog voda VRS u Sarajevu, Slobodana Tuševljaka.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.