D.I.C. Veritas

Sense tribunal, 05.12.2012., KARADŽIĆEV SVJEDOK: MUSLIMANI SU OTIŠLI DOBROVOLJNO SA PALA

Zdravko Čvoro na suđenju Radovanu Karadžiću “garantuje da nije bilo prisilnog iseljavanja Muslimana sa Pala” iako se početkom jula 1992. godine u pismu Biljani Plavšić žalio da je “bilo prisilnog iseljavanja Muslimana”

 

Zdravko Čvoro, bivši predsjednik Kriznog štaba i Izvršnog odbora opštine Pale “garanutje da nije bilo prisilnog iseljavanja Muslimana sa Pala”. U iskazu na suđenju Radovanu Karadžiću svjedok je rekao da su opštinske vlasti garantovale sva prava Muslimanima, da ih je on lično uvjeravao da ostanu, ali da su oni na kraju”dobrovoljno” otišli sa Pala. Njegovim iskazom Karadžić nastoji da pobije svjedočenje Sulejmana Crnčala o progonu Muslimana sa Pala krajem juna i početkom jula 1992. godine,

Crnčalo je u dokaznom postupku optužbe opisao otpuštanja sa posla, hapšenja i druge vrste pritiska koje su srpske vlasti primjenjivale kako bi prisilile paljanske Muslimane da napuste domove. Svjedočio je da im je u proljeće 1992. godine Nikola Koljević u ime vlasti poručio da nisu poželjni na Palama jer “Srbi više ne žele da žive sa Muslimanima”. Nakon toga je, prema Crnčalu, u junu 1992. Karadžić na mitingu na Palama poručio Srbima da “treba napadati svaku muslimansku kuću gdje god da se ona nalazi jer se tako brani svoja kuća”.

U pisanoj izjavi Karadžićevoj odbrani Čvoro je naveo da su se Muslimani osjećali nesigurno jer su se, po njemu, bojali osvete zbog zločina nad Srbima koje su počinili njihovi sunarodnici, te su zbog toga tražili da odu. Svjedok kaže da su im srpske vlasti “pomogle” da napuste Pale tako što su organizovale konvoje. Svi oni su, tvrdi Čvoro, sa sobom ponijeli sve svoje lične stvari, a preostalu imovinu su “zaštitili” sporazumima o čuvanju ili zamjeni sa Srbima.

Tužilac Alan Tiger/Tieger je u unakrsnom ispitivanju ukazao da je svjedok u pismu Biljani Plavšić 7. jula 1992. godine napisao da je “bilo prisilnog iseljavanja Muslimana” sa Pala. Čvoro je odgovorio da je time, zapravo, htio reći da su Muslimani “pogrešno” – kao znak da treba da se isele – protumačili odluku Skupštine opštine od 18. junada je ustavno pravo svakog građanina da bira gdje želi da živi. Priznao je, ipak, da su i pojedini Srbi na Palama “pogrešno protumačili” odluku Skupštine te su vršili pritisak na Muslimane da odu. A to je, kako je primijetio tužilac, Čvoro “zaboravio” da navede u svojoj pisanoj izjavi odbrani.

Tužilac je sugerisao da je srpska policija vršila pritisak na Muslimane da se isele sa Pala i da je svjedok to kritikovao na sjednici Skupštine opštine 18. juna – kada je raspravljano o iseljavanju lica nesrpske nacionalnosti. Čvoro, međutim, kaže da je tom prilikom kritikovao rad policije na popisu i čuvanju napuštene imovine, a ne zbog toga što su vršili pritisak na Muslimane da se isele.

Nakon iskaza Zdravka Čvore na klupu za svjedoke je pozvan Milan Pejić, nekadašnji šef Klinike za uho, grlo i nos na Koševu.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.