D.I.C. Veritas

Sense tribunal, 13.05.2013., ODGOVORNOST VOJNE KOMANDE ILI CIVILNE VLADE

Branilac Gorana Hadžića nastoji da dokaže da su vojne komande mesta bile odgovorne i za civilne poslove na području Istočne Slavonije nakon pada Vukovara u novembru 1991. Vojno obaveštajni analitičar tužilaštva Rejno Tunens smatra da je odgovornost za civilne poslove bila na Hadžićevoj vladi

 

U nastavku unakrsnog ispitivanja vojno-obaveštajnog analitičara tužilaštva Rejnoa Tunensa/Reynaud Theunens, branilac Gorana Hadžića je nastojao da dokaže da su vojne komande mesta bile odgovorne za civilne poslove na području Istočne Slavonije nakon zauzimanja Vukovara u novembru 1991. godine. Na osnovu dokumenata koje je pregledao, Tunens je zaključio da je JNA imala ulogu “pomagača” i “savetodavaca”a vlasti SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem (SBZS) je “trebalo da imaju rukovodeću ulogu”.

Nastojeći da potkrepi svoju tezu, branilac je predočio niz dokumenata koji, po njemu, ukazuju na postojanje vojne uprave na području Istočne Slavonije kao i na ulogu JNA i komandi grada u različitim poslovima, od zbrinjavanja izbeglica do uspostavljanja stanica milicije i imenovanja lokalnih komandanata Teritorijalne odbrane. Na osnovu istih dokumenata, Tunens je, međutim, zaključio da je odgovornost bila na vladi SAO SBZS. Odgovornost Hadžićeve vlade je, navodi Tunens, bila naglašena i u dokumentima Prve vojne oblasti.

Svedočenje vojnog analitičara tužilaštva se zasniva na analizi stotina dokumenata koji su postali deo njegovog ekspertskog izveštaja o komandnoj strukturi oružanih snaga SFRJ i upotrebi regularnih, paravojnih i dobrovoljačkih jedinica u sukobima na teritoriji Istočne Slavonije.

Unakrsno ispitivanje vojnog analitičara tužilaštva biće završeno sutra.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.