D.I.C. Veritas

Tanjug, 13.06.2013., Vukčević:Podržavamo zahtev Veritasa

Beograd — Vladimir Vukčević kaže da njegovo tužilaštvo podržava inicijativu Veritasa za podnošenje zahteva za preispitivanje pravosnažne presude u predmetu Gotovina

Ta inicijativa je veoma važna kako bi se došlo do istine i utvrdila pravda za žrtve i rasvetlili zločini koji su počinjeni na teritoriji Hrvatske, rekao je Vukčević.

Veritas je juče haškom tužilaštvu podneo inicijativu za podnošenje zahteva za preispitivanje pravosnažne presude u predmetu Gotovina i drugi (Operacija Oluja) pošto je došao do novih činjenica i saznanja u tom slučaju. Osim Tužilaštva za ratne zločine, inicijativu Veritasa podržao je i Nacionalni savet za saradnju sa Haškim tribunalom.

Dokumentaciono-informativni centar Veritas je u jučerašnjem saopštenju naveo da se po pravosnažnosti presude u tom predmetu, kojom su hrvatski generali oslobođeni optužbi, došlo do novih činjenica. Novu činjenicu naime predstavlja utvrđeni broj ekshumiranih posmrtnih ostataka iz grupnih grobnica “Sveta Mare” u Šibeniku i “Gradskog groblja” u Zadru, sa do sada potvrđenim preliminarnim i konačnim identifikacijama.

Ta činjenica nije bila poznata Haškom tužilaštvu u vreme postupka pred Pretresnim i Žalbenim većem i koja “ni uz dužnu revnost” nije mogla biti otkrivena a koja bi, da je bila dokazana, mogla biti odlučujući faktor prilikom donošenja odluka obaju vijeća, navodi Veritas. Dalje je ukazao da su u organizaciji Uprave za zatočene i nestale pri Ministarstvu branitelja Republike Hrvatske, u prisutnosti predstavnika Komisije za nestala lica Republike Srbije u svojstvu posmatrača, obavljene ekshumacije posmrtnih ostataka Srba koji su stradali u agresiji hrvatskih oružanih snaga u avgustu 1995. godine (akcija Oluja) na zaštićenu zonu UN-a, poznatu kao sektor Jug, sa lokacija “Sveta Mare” u Šibeniku i “Gradsko groblje” u Zadru.

Sa pomenutih lokacija u grupnim ekshumacijama, u novembru prošle i maju ove godine, ukupno je ekshumirano 87 posmrtnih ostataka, među kojima je najmanje 55 civila, od kojih je najmanje 15 žena. Pre grupnih, sa pomenutih lokacija ekshumirana su i 23 tela po pojedinačnim zahtevima porodica žrtava, što daje broj od 110 ukupno ekshumiranih posmrtnih ostataka koji su bili pokopani na te dve lokacije, od kojih je do sada, što preliminarno što konačno, identifikovano 60 lica, prosečne starosti preko 62 godine, među kojima je najmanje 41 civil, od kojih je 16 žena.

Upoređivanjem preliminarno i konačno identifikovanih lica među ekshumiranim posmrtnim ostacima sa pomenutih lokacija sa presudama Pretresnog i Žalbenog veća Tribunala, proizlazi da su izvođeni dokazi samo u odnosu na dva lica, čiji su posmrtni ostaci bili pokopani na “Gradskom groblju” u Zadru.

Veritas podseća da je u tom predmetu Pretresno veće jednoglasno zaključilo da su dvojica, od trojice optuženih generala, Ante Gotovina i Mladen Markač, bili učesnici udruženog zločinačkog poduhvata, čija je zajednička svrha trajno uklanjanje srpskih civila iz Krajine silom ili pretnjom silom, te ih osudilo na 24, odnosno 18 godina zatvora.

Takav zaključak Pretresno vijeće je donelo ceneći dokaze u celini kao što su transkripti sa sastanka hrvatskog rukovodstva na Brionima, protivpravno i neselektivno granatiranje naseljenih mesta, brojne pojedinačne zločine nad srpskim stanovništvom, otvoreni govor mržnje tadašnjeg predsednika Hrvatske, te uvođenje diskriminatornih mera radi sprečavanja povratka srpskog stanovništva u Hrvatsku.

Za protivpravno i neselektivno granatiranje naseljenih mesta, Pretresno veće je prihvatilo kao standard da su protivpravni svi udari koji padaju na udaljenosti većoj od 200 metara od legalnog vojnog cilja (“pravilo 200 m”).

Žalbeno veće je ceo slučaj svelo na ocenu “pravila 200 m”, te zaključilo da za “taj rigidni standard” nije bilo dovoljno dokaza u predmetu i, po logici “nema dokaza za protivpravno granatiranje, nema ni udruženog zločinačkog poduhvata” i oslobodilo optužene generale po svim tačkama optužbe, navodi Veritas.

U akciji Oluja, uključujući i sektor “Sjever” i sektor “Jug”, prema podacima Veritasa, smrtno je stradalo 1.886 lica srpske nacionalnosti, među kojima 1.196 civila, od čega 540 žena, od kojih je do sada sahranjeno 891 lice, dok se 943 još vodi među nestalima.

Na području sektora “Jug” i “Sjever”, počev od 2001. godine, do sada je ekshumirano 1.011 tela, od kojih je do sada 666 identifikovano.

Na području sektora “Jug” u akciji Oluja, što je i bio predmet suđenja, prema podacima Veritasa, smrtno je stradalo 1.041 lice srpske nacionalnosti, među kojima 671 civil, od čega 290 žena, od kojih je do sada sahranjeno 606 lica, dok se 435 još vodi među nestalima.

Na području sektora “Jug”, počev od 2001. godine, do sada je ekshumirano 663 tijela (Knin 301, Gračac 154, Korenica 27, Gospić – Žitnik 49, Šibenik 44, Zadar 66 i 22 sa pojedinačnih lokacija), od kojih je do sada 455 identifikovano.

Veritas očekuje da će Haško tužilaštvo razmotriti tu inicijativu, koju podržavaju i Tužilaštvo za ratne zločine i Nacionalni savet i da će nadležnom sudskom veću podneti Zahtev za preispitivanje pravosnažne presude u predmetu Gotovina i drugi (Operacija Oluja), navodi se u saopštenju koje je potpisao predsednik Veritasa Savo Štrbac.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.