D.I.C. Veritas

Večernje novosti, 14.12.2022, PRIZNALI HRVATSKOJ PRAVO NA OTIMAČINU: Neočekivani epilog spora oko Mladost turista u Apelacionom sudu u Beogradu

Da je moguće da dva suda istog ranga, o istoj pravnoj stvari, donesu dijametralno suprotne odluke najbolji primer je sudbina preduzeća “Mladost turist” iz Beograda.

Apelacioni sud u Beogradu nedavno je odlučio da ovo preduzeće mora da plati sudske troškove od 160.000 evra za spor koji su izgubili u Hrvatskoj u pokušaju da vrate otetu imovinu, vrednu 2,5 miliona evra. Ovo je neočekivani obrt s obzirom na to da je Privredni apelacioni sud u Beogradu, pre samo godinu dana, u istim okolnostima, ali sa drugim akterima, odbio zahtev za priznanje hrvatske presude o naplati troškova u slučaju Jugobanke.

Tada je Privredna banka Zagreb tražila isplatu troškova postupka koji je Jugobanka vodila i izgubila pred Trgovinskim sudom u Zagrebu. I ovaj spor se vodio oko konfiskovane imovine. Verovalo se da će to i ubuduće biti sudska praksa, posebno kada je Privredna apelacija odbila lane da prizna i presudu suda u Makarskoj na štetu “Mladost turista”, a zbog drugog odmarališta u Baškoj Vodi.

“Mladost turist” je u Hrvatskoj vodio nekoliko sporova za povraćaj imovine ili naknadu, a poslednja presuda odnosi se na odmaralište u Tisnom, kod Šibenika, oduzeto 1992. godine, a čija je vrednost procenjena u Strazburu na 2,5 miliona evra. Kao i ostala srpska preduzeća, i ovo je izgubilo ne samo imovinu, već i spor, a sudski troškovi su “razrezani” na čak 160.000 evra. Hrvatska je isplatu troškova tražila ovoga puta ne preko Privrednog apelacionog suda u Beogradu, koji je prethodnom presudom u slučaju Jugobanke iskazao stav, već preko Apelacionog suda. Na opšte iznenađenje pravnika, beogradska Apelacija je prihvatila predlog za izvršenje na osnovu strane izvršne isprave.

- Pravnosnažna odluka Privrednog apelacionog suda da odbije priznanje strane sudske presude bila je u skladu sa našim ustavnim sistemom, javnim poretkom i Konvencijom o zaštiti ljudskih prava, po kojoj je pravo na imovinu neprikosnoveno – kažu u “Mladost turistu”.

- Međutim, novim rešenjem Apelacionog suda o priznanju hrvatske presude, naše preduzeće je trostruko oštećeno: oteta mu je vredna imovina kojom 30 godina ne može da raspolaže, čime je uskraćeno i u sticanju prihoda od upotrebe te imovine, i na kraju je obavezano da plati nenormalne parnične troškove.

U presudi koju je priznala beogradska Apelacija, hrvatski sud se poziva na odredbe zakona iz 2004. o oduzimanju srpske imovine. Taj zakon je, po mišljenju srpskih pravnika, suprotan Sporazumu o pitanjima sukcesije. Aneks G Sporazuma, ratifikovan i u Srbiji, i u Hrvatskoj, predviđa da će prava na imovinu koja se nalazi na teritoriji države sukcesora i na koju su građani i firme imali pravo 31. decembra 1990, biti priznata, zaštićena i vraćena u prvobitno stanje, bez obzira na nacionalnost, državljanstvo ili prebivalište tih osoba.

Traže reviziju postupka

OŠTEĆENI “Mladost turist” obratio se Vrhovnom kasacionom sudu zahtevom za reviziju postupka. Kako kažu, pošto su u identičnoj pravnoj situaciji dva suda donela suprotne odluke, ugroženo je Ustavom zagarantovano pravo na jednaku pravnu zaštitu i na pravično suđenje, pa bi VKS trebalo da ujednači sudsku praksu.
V. Crnjanski Spasojević

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.