D.I.C. Veritas

“Veritas”, 18.06.2014. – Saopštenje

Od 16. do 18. juna 2014. godine iz zajedničke grobnice sa lokacije „Groblje“ u Slunju ekshumirani su posmrtni ostaci 18 lica, od čega 2 žene. Radi se o posmrtnim ostacima Srba sa područja Korduna koji su stradali u agresiji hrvatskih oružanih snaga u avgustu 1995. godine (akcija „Oluja“) na zaštićenu zonu UN-a, poznatu kao sektor „Sjever“.

Ekshumaciju je obavljala Uprava za zatočene i nestale pri Ministarstvu branitelja RH, dok su u svojstvu posmatrača prisustvovali predstavnici Komisije za nestala lica Republike Srbije.

Prema „Popisu poginulih lica u akciji ’Oluja’ sa mjestom pokopa posmrtnih ostataka“, kojeg je hrvatska predala srpskoj strani u martu 1996. godine, na lokaciji „Groblje“ u Slunju pokopano je 17 posmrtnih ostataka, od kojih 1 pod imenom (Milorad Sikirica, rođen 1939. godine, iz sela Ponorac), a ostali pod oznakom NN (nepoznat).

Na osnovu pregleda protokola neidentifikovanih od strane porodica žrtava, preliminarno je identifikovao još 1 lice (Trbojević Božo, rođen 1936. godine iz Slunja) pokopano na tom groblju.

Na području sektora „Sjever“ u akciji „Oluja“, prema VERITAS-ovim podacima, srmtno je stradalo 710 lica srpske nacionalnosti, među kojima  452 (64%) civila, od čega 210 (30%) žena, od kojih je do sada sahranjeno 233 (33%) lica, dok se 477 (67%) još vodi među nestalima.

Na području sektora „Sjever“, počev od 2001. godine, do sada je ekshumirano 241 posmrtni ostatak (Dvor 64, Petrinja 160 i 17 sa pojedinačnih lokacija), od kojih je do sada identifikovano 106 (44%) lica.

Na području sekotra „Sjever“ nalazi se još nekoliko zajedničkih grobišta (najmanje 51 u Glini, 15 u Šašu, 15 u Gornjem Selištu) i više pojedinačnih („vrtnih grobova“), sa više od 30 posmrtnih ostataka srpskih žrtava iz vremena „Oluje“, koji već 19 godina čekaju povoljnu „političku klimu“ da budu ekshumirani i identifikovani. Izgleda da je ta povoljna „politička klima“ stigla tek sa okončanjem parničnog postupka pred Međunarodnim sudom pravde po uzajamnim tužbama Hrvatske i Srbije o genocidu.

U zadnjih trinaest godina iz zajedničkih, masovnih i pojedinačnih grobnica na području Hrvatske i bivše RSK ekshumirano je ukupno 1.281 leš srpskih žrtava, od čega je do sada  identifikovano 858 posmrtnih ostataka.

Na VERITAS-ovom spisku nestalih još se nalazi 1.929 lica srpske nacinalnosti koji su nestali u periodu 1991. – 1995. na području Hrvatske i bivše RSK. Među nestalima je 1.338 civila, od čega 517 žena. VERITAS raspolaže pouzdanim podacima za još oko 380 registrovanih grobnih mjesta u kojima se nalaze neidentifikovani posmrtni ostaci smrtno stradalih Srba na pomenutom području i u istom periodu, koji i devetnaest godina po prestanku rata, isključivo zbog opstrukcije hrvatske strane, čekaju na ekshumacije.

Porodice stradalih krajiških Srba očekuju da se ekshumacije i ostalih registrovanih grobišta iz rata 1991-1995. nastavi što prije, tim više što će RH od 1. jula prošle godine postala punopravna članica EU.

U Beogradu, 18.06.2014.

P R E D S J E D N I K

Savo Štrbac

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.