D.I.C. Veritas

DIC Veritas, 09.06.2018, Saopštenje povodom ekstradicije Srbina i državljanina Republike Srbije Stevana Budača iz Rumunije u Hrvatsku

Juče  je rumunska policiji, po nalogu Apelacionog suda Galaci, na aerodromu Pleso u Zagrebu, izručila hrvatskoj policiji Srbina i državljanina Republike Srbije  Budač Stevana (51), rođenog u Batini kod Belog Manastira.

Budača je,  na osnovu evropskog naloga za hapšenje, izdatog  5. maja 2018. od strane Okružnog suda u Osijeku, a prema  upozorenju Infromatičkog centra Šengen, istog dana uhapsila rumunska policija u luci Galaci (Galati) na Dunavu, zbog navodno počinjenog ratnog zločina nad civilnim stanovništvom u ratu dvedesetih na području Batine kod Belog Manastira.

Prema dokumentaciji Apelacionog suda Galaci, u koju je Veritas imao uvida, imenovani se tereti da je u periodu “avgust 1991. do jeseni 1995. godine u mjestu Batina, tokom okupacije dijela Hrvatske teritorije od strane JNA i drugih paravojnih grupa, kao član paravojne grupe zvane ‘Štab TO’ na osnovu generalnog plana etničkog čišćenja na zauzetoj teritoriji učestvovao u terorističkim akcijama protiv Hrvata i Mađara, uključujući sprečavanje i ograničavanje njihovog slobodnog kretanja, prebijanja i drugih formi zlostavljanja, deportovanja Hrvata i Mađara, učestvujući u miniranju kuća radi zastrašivanja i deportovanja stanovništva, te da je dana 9. septembra 1991. godine, zajedno sa jednim saučesnikom pucao i bacio granate na kuću Antuna Vidovića, a zatim 17.09.1991., sa još dvoje saučesnika uhapsio i ispitivao Marina Samodvorca, a nakon što su ga pretukli proveli su ga krvavog kroz selo, a zatim ga odveli dalje od kada mu se gubi trag”.

Prema Veritasovim saznanjima u istom predmetu zajedno sa imenovanim Budač Stevanom procesuirani su: Petrišin Stjepan (1966), Galetić Milan (1959), Leopold Stevan (1952), Mihajlović Fredik (1955), Milanković Milan (1948), Pap Bela (1956), Sailović Petar (1938), Sajlović Nikola (1941), Štork Dragoljub (1953) i Žužić Damir (1965).

Budač je u vrijeme hapšenja bio zaposlen kao mehaničar na održavanju brodskih motora na brodu u vlasništvu firme “Petrol”.

Budač je živio u mjestu Batina pored Belog Manastira do 1993. godine, kada je sa porodicom prešao u Kikindu, gdje je živio do hapšenja. Posjeduje srpsko državljanstvo, a do hapšenja je je više puta ploveći na raznim brodovima duž Dunava prolazio kroz razne evropske države bez ikakvih problema.

Budač se nalazio na spisku Državnog odvjetništva Republike Hrvatske osumnjičenih, osuđenih i optuženih za ratne zločine sa stanjem na dan 31. marta 2013. godine, na kojem je bilo 1.577 osoba, najviše Srba iz bivše Republike Srpska Krajina i pripadnika bivše JNA.

Na osnovu međunarodnih potjernica koje je raspisao Biro Interpola u Zagrebu, širom svjeta do sada je uhapšeno 168 Srba, od kojih je 61 ekstradiran u Hrvatsku. Od ekstradiranih do sada je protiv 23-ice postupak obustavljen ili je optužba odbijena, uglavnom nakon prekvalifikacije djela ratnog zločina u oružanu pobunu, što ima za posljedicu gubitak obeštećenja za vrijeme provedeno u pritvoru. Ovoliki broj obustava postupaka protiv lica sa Interpolovih potjernica ukazuje i na zloupotrebu Interpola od strane Hrvatske.

 

Beograd, 09.06. 2018.

  P R E D S J E D N I K

Savo Štrbac

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.