D.I.C. Veritas

e-Veritas, 08.12.2022, ESLJP: Nova odluka o nedopuštenosti – Komlenac protiv Hrvatske

Dana 1. decembra 2022. Evropski sud za ljudska prava (dalje: Evropski sud) objavio je odluku o nedopuštenosti zahtjeva u predmetu Komlenac protiv Hrvatske koju je donio 8. novembra 2022. Podnosilac zahtjeva je na osnovu čl. 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju prigovorio da mu je neopravdano uskraćeno pravo na starosnu penziju i da je kao srpski državljanin diskriminisan u odnosu na hrvatske osiguranike protivno čl. 1. Protokola br. 12. uz Konvenciju, objavljeno je na internetskim stranicama Ureda zastupnika RH pred Evropskim sudom za ljudska prava (https://uredzastupnika.gov.hr).

Podnosilac zahtjeva radio je 20 godina u Republici Hrvatskoj, nakon čega je odselio u Republiku Srbiju gdje je nastavio obavljati samostalnu djelatnost advokata. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO) odbio je njegov zahtjev za priznavanje prava na starosnu penziju uz obrazloženje da se osiguranik još uvijek nalazi u osiguranju, odnosno da još uvijek uplaćuje doprinose u Republici Srbiji na ime obavljanja samostalne djelatnosti. U Republici Srbiji mu je pravo na starosnu penziju priznato jer je prema srpskom zakonodavstvu bilo moguće nastaviti obavljati samostalnu djelatnost i primati penziju. Nakon što je Središnja služba HZMO-a odbila njegovu žalbu, podnosilac je pokrenuo upravni spor pred Upravnim sudom u Osijeku koji je odbio njegov tužbeni zahtjev što je potvrdio i Visoki Upravni sud. Ustavni sud je odbacio podnosiočevu ustavnu tužbu.

Evropski sud je utvrdio da hrvatsko zakonodavstvo, za razliku od srpskog, ne priznaje mogućnost paralelnog korištenja starosne penzije i obavljanja samostalne djelatnosti. Istaknuo je da se ta dva pravna sustava mogu kombinovati samo u onoj mjeri u kojoj je to predviđeno Ugovorom između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju. Saglasno tom ugovoru, podnosiocu zahtjeva mogao se priznati dio njegove penzije za godine staža u Hrvatskoj samo ako je ispunjavao uslove prema hrvatskom Zakonu o mirovinskom osiguranju. Međutim on te uslove nije ispunjavao. Tvrdio je da prema srpskom zakonu kao advokat u penziji više nije bio dužan plaćati doprinose za penziono osiguranje, ali o tome u postupku pred hrvatskim nadležnim tijelima nije dostavio niti jedan dokaz, već je pred Upravnim sudom u Osijeku izjavio da nema daljnjih dokaznih prijedloga.

Slijedom navedenog, Evropski sud je ovaj podnosiočev prigovor proglasio nespojivim ratione materiae s odredbama Konvencije.

Podnosiočev prigovor na osnovu čl. 1. Protokola br. 12. uz Konvenciju, Evropski sud je proglasio očigledno neosnovanim jer se prema podnosiocu postupalo kao prema bilo kojem drugom penzioneru u Hrvatskoj, koji takođe ne bi mogao primati penziju dok je nastavio obavljati samostalnu djelatnost advokata.

Ova odluka je konačna te je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda biće objavljena na web stranici Ureda zastupnika.

 

Veritas.info

 

Baner Sufinansiranja Foto: ilustracija, Ministarstvo kulture i informisanja, 664x195

 

 

 

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.