D.I.C. Veritas

e-Veritas, 09.09.2022, Identifikacija žrtava iz Medačkog džepa

Hrvatska je po završenoj akciji „Medački džep“ predala srpskoj strani 52 tijela; pripadnici UNPROFOR-a su, nakon što su u direktnoj borbi ušli u ovo područje, izvukli još 18 tijela; dva tijela su izvukli pripadnici SVK;  jedno tijelo je pronađeno u aprilu 1994. godine. U maju 2000. godine istražioci Haškog tribunala pronalaze još 11 leševa skrivenih u jednoj septičkoj jami u Gospiću. Od ukupno 84 pronađena posmrtna ostatka, još je sedam ostalo neidentifikovano. Na listi nestalih vodi se još 11 lica, među njima 7 civila prosječne starosti 71 godinu, od kojih su 4 žene.

Korenica: Identifikacija srpskih žrtava hrvatske operacije „Medački džep“, 1993. Foto: DIC Veritas

Korenica: Identifikacija srpskih žrtava hrvatske operacije „Medački džep“, 1993. Foto: DIC Veritas

Mrtva tijela poginulih boraca, civilnog stanovništva i pripadnika milicije dobijena su na razmjeni sa hrvatskom stranom koja je za tu priliku organizovana 17.09.1993. godine. Proces sudsko medicinske obrade i identifikacije mrtvnih tijla obavljen je u prostorijama radne organizacije „DMB“ u Korenici. U sastavu ekipe koja je obavljala sudsko medicinski pregled i identifikaciju, pored lječnika specijaliste sudske medicine doktora Željka Karana i njegovog pomoćnika, stalno su učestvovali i na licu mjesta bili prisutni: nadležni javni tužilac, nadležni istražni sudija, kriminalistički tehničar sa fotografskom i video opremom, te setom za daktiloskopsku analizu, kao i nekoliko pomoćnih ranika koje je obezbjedila nadležna vojna komanda.

Zbog činjenice da se radilo o velikom broju mrtvih tijela, odmaklim truležnim promjenama, kratkoći raspoloživog vremena i imajući u vidu inprovizovane uslove rada kao i psihološki momenat kod porodica nastradalih, nije se pristupalo sudskomedicinskoj obdukciji mrtvih tijala, već je dobijeni zadatak bio baziran na identifikaciji i spoljašnjem pregledu mrtvih tijala sa ustanovljavanjem vjerovatnog uzroka smrti. U skladu sa materijalno tehničkim mogućnostima, obavljeno je fotografsko snimanje i video snimanje svakog pojedinačnog slučaja.

Poslije nekoliko dana od protivničke hrvatske strane, dobijeni su podaci koje su uradili njihovi stručnjaci za identifikaciju, u kojima se navodi opis odjeće koju su nastradali imali na sebi, kao i opis ličnih stvari nađenih kod nastradalih. Ovi opisi su takođe korišćeni u procesu identifikacije. Protivnička strana nije dostavila podatke ni o jednoj izvršenoj identifikaciji uz napomenu da su sva mrtva tijela daktiloskopski obrađena, te da će rezultati daktiloskopske analize i kartoni ličnih karata, koji su na njihovoj teritoriji biti naknadno dostavljeni. Na većini mrtvih tijela, osim u izuzetnim slučajevima uočeno je u predjelu kažiprsta desne šake prisustvo ostataka crne boje koja najvjerovatnije potiče od boje koja se upotrebljava pri daktiloskopiji.

Nakon pregleda svakog pojedinačnog tijela doktor Željko Karan sačinio je zapisnik o identifikaciji mrtvih tijal koji se čuva u arhivi Veritasa.

 

Veritas.info

Baner Sufinansiranja Foto: ilustracija, Ministarstvo kulture i informisanja, 664x195

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.