D.I.C. Veritas

e-Veritas, 13.01.2024, SAOPŠTENJE POVODOM PRESUDE SRBINU IVANU HUSNIKU U HRVATSKOJ

Juče je Ivana Husnika alijas Ivicu Atanasijevića (63) pretresno veće Županijskog suda u Osijeku u obnovljenom postupku ponovo proglasilo krivim zbog krivičnog dela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva  i osudilo ga na kaznu od sedam godina zatvora.

Ivana Husnika, rodom iz Vukovara, sa poslednjim boravištem u Krušedolu, opština Irig,  Republika Srbija je 7. jula 2022. godine, nakon provedenog ekstradicionog postupka, izručila Hrvatskoj na osnovu molbe Ministarstva pravosuđa RH od 12. aprila 2017. godine radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 8 godina koja mu je izrečena presudom Županijskog suda u Osijeku od 4. novembra 1997. godine, kojom su on i još pet osoba (Živojin Crnogorac, Mišel Husnik, Kasim Hekić, Sava Radović i Svetislav Radović) u odsustvu  proglašeni krivim da su u arpilu 1992. godine, kao “pripadnici vojnih formacija tzv. JNA” u Vukovaru, u više navrata, pod pretnjom silovali jednu žensku osobu i pravosnažno osuđeni od 8 do 14 godina zatvora.

Kasimu Hekiću, Mišelu Husniku i Živojinu Crnogoracu obnovljen je postupak u prisustvu pred Županijskim sudom u Vukovaru, koji je presudom iz 2002. protiv Crnogorca obustavio postupak zbog greške u identitetu, dok je Mišela Husnika i Kasima Hekića najprije oslobodio a zatim na ponovljenom postupku u martu 2007. osudio na po 7 godina zatvora, koju kaznu im je Vrhovni sud RH preinačio na po 10 godina zatvora svakom. Mišel Husnik, inače rođeni brat Ivanov, je za vreme izdržavanja kazne u februaru 2009. i umro u zatvorskoj bolnici u Zagrebu.

Ivan Husnik je pod imenom Ivica Atanasijević u Srbiji pravosnažno osuđen i za ratni zločin na “Ovčari” na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina, koju je izdržavao u KPZ Sremska Mitrovica.

Ivica Husnik je, i pod jednim i pod drugim imenom, od 2008. do 2016, MUP-u Srbije podnosio zaheve za sticanje državljanstva Srbije, ali je rešenjem od 3. avgusta 2020. odbijen uz obrazloženje da je “Ministarstvo ocenilo da postoje bezbedenosni razlozi od interesa za R. Srbiju zbog kojeg zahtev imenovanog treba odbiti”.

Protiv rješenja o odbijanju zahteva za sticanje državljanstva, Husnik je 28. septembra 2020. podnio tužbu Upravnom sudu Srbije u Beogradu, u kojoj je predložio da navedeno rešenje MUP-a poništi, navodeći da ispunjava sve zakonske uslove za dobijanje državljanstva R. Srbije: pripadnik je srpskog naroda, punoljetan je, nije mu oduzeta poslovna sposobnost, nakon okončanja rata u Hrvatskoj, u kojoj je rođen, izbegao je u R. Srbiju, dao je i pismenu izjavu da R. Srbiju smatra svojom državom, bio je u braku sa S.D. sa kojom ima dvoje sada punoletne dece i sve troje su državljani R. Srbije, majka mu je rođena u Krušedolu 1931, koja je takođe državljanka Srbije i srpske nacionalnosti, o kojoj nije odlučeno do njegovog izručenja (a po Veritasovim saznanjima, nije ni do danas).

A da je usvojen njegov zahtjev za sticanje državljanstva R. Srbije prije izručenja, Srbija ga, prema važećim domaćim propisima i međudržavnom ugovoru ne bi ni smela izručiti Hrvatskoj.

Husnik je po izručenju u Hrvatsku, s obzirom da je suđen u odsustvu, zatražio i dobio obnovu postupka, kojeg je sproveo Županijski sud u Osijeku. U obnovljenom postupku branio ga je branilac po službenoj dužnosti advokat iz Osijeka Pero Jurić. Nakon izricanja presude u obnovljenom postupku, istražni zatvor, u kojem se nalazi od ekstradicije produžen mu je do pravosnažnosti presude.

Na osnovu međunarodnih poternica raspisanih od hrvatskih pravosudnih organa, širom sveta je do sada, po „Veritasvoj” evidenciji, uhapšeno najmanje 189 Srba, od kojih su 74 ekstradirana u Hrvatsku. Od ekstradiranih protiv 31 osobe postupak je obustavljen ili je optužba odbijena, uglavnom nakon prekvalifikacije dela ratnog zločina u oružanu pobunu, što ima za posledicu gubitak obeštećenja za vreme provedeno u pritvoru, dok su ostali pravosnažno osuđeni ili su im postupci još u toku.

 

U Beogradu i Banjaluci, 13.01.2023.

 

P R E D S J E D N I K

 Savo Štrbac

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.