D.I.C. Veritas

e-Veritas, 15.09.2022, SPORAZUM O KONTROLI “MEDAK-DžEPA”

1. Obe strane proglašavaju opšti prekid vatre od 12.00 sati 15. septembra 1993. Obe strane  se slažu da neće ometati sprovođenje ovog sporazuma.

2. Hrvatske snage će napustiti teritoriju u koju su ušle 9. septembra 1993. Ponovni raspored snaga UNPROFOR-a će početi u 14,00 sati 15. septembra 1993. i završit će do 19,00 istog dana.

3. Snage UNPROFOR-a će početi da se raspoređuju i preuzimaju srpske položaje u 12,00 sati 15. septembra 1993.     UNPROFOR će ući u teritoriju koju bi napustile hrvatske snage do linije razdvajanja koja je postojala prije 9. septembra 1993. godine. Obe strane će garantovati slobodu kretanja UNPROFOR-a za tu operaciju i zajedničke akcije.

4. UNPROFOR će osigura ti da ne uđu srpske oružane snage ili oružani pojedinci u podru- čja koja bi napustile hrvatske  snage, i osigurat će kontrolu tih područja.

5. Po rasporedu snaga UNPROFOR-a u području koje će napustiti hrvatske snage UNPROFOR će omogućiti predstavnicima Visokog komeserijata UN-a za izbjeglice i Međunarodnog crvenog krsta da uđu u to područje.

6. Pregovori za trajni prekid vatre posredstvom UNPROFOR-a će se obnoviti 48 sati nakon što UNPROFOR preuzme  kontrolu tog područja.

Potpisnici:

 gen. Petar Stipetić, hrvatski predstavnik

gen. Mile Novaković, srpski predstavnik

gen. Bo Pelnas, svjedok UNPROFOR-a

(Primjerak sporazuma nalazi se u arhivi Veritasa)

Veritas.info

Baner Sufinansiranja Foto: ilustracija, Ministarstvo kulture i informisanja, 664x195

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.