D.I.C. Veritas

e-Veritas, 28.02.2023, HRONOLOGIJA RATA U HRVATSKOJ 1991-1995 – 28. februar

1989.

*U Zagrebu, na skupu preko 300 književnika, javnih ličnosti i intelektualaca, u prostorijama Društva književnika Hrvatske, Franjo Tuđman, bivši general JNA i hrvatski disident, izložio je u 14 tačaka “Prednacrt programske osnove Hrvatske demokratske zajednice (HDZ)”.

*Održan miting upozorenja Srba u Kninu (SRH) na kome je, između ostalog, data podrška rukovodstvu Srbije u rješavanju stanja u SAP KiM. Na mitingu su govorili, između ostalih, i Jovo Opačić i Simo Dubajić.

1990.

* Predsjedništvo SR Hrvatske zauzelo je stav da je Opći sabor HDZ-a bio “atak na demokraciju”, te zatražilo  od Izvršnog vijeća Hrvatske da utvrdi da li je na saboru došlo do kršenja Ustava i važećih zakona.

* Predsjedništvo boraca Zagreba osudilo Opći sabor HDZ-a i ustvrdilo da ono što Tuđman traži može se dobiti jedino građanskim ratom.

 1991.

* SNV usvojilo Rezoluciju o razdruživanju SAO Krajine sa Hrvatskom. Tom Rezolucijom praktično su stavljeni van snage svi zakoni RH, koji su u suprotnosti sa saveznim zakonima i odredbama statute SAO Krajina.

 1992.

* Članovi Predsjedništva SFRJ, kao najviši organ rukovađenja i komandovanja JNA u sklopu transformacije i smanjenja JNA i oružanih snaga zemlje u cjelini, donijeli su odluku o prestanku aktivne vojne službe generala i admirala. Među penzionisanim generalima nalaze se General Armije Veljko Kadijević i admiral Stane Brovet.

* Sekretar Državnog komiteta za saradnju sa predstavnicima UN-a Mile Pešut izjavio je da je za potrebe mirovnih snaga UN, Jugoslavija obezbjedila 12-13 kasarni, u koje se može smjestiti 13.000 ljudi, Prema rečima Pešuta mirovne snage dolaze isključivo sa lakim naoružanjem, i  da su za  njihov prihvat formirana operativna tjela u svim većim centrima gdje će stići i boraviti plavi šljemovi.

* Načelnik zagrebačke policijske uprave Ante Devčević izjavio je da su uspijeli približno uskladiti nepovoljni omjer nacionalne pripadnosti zaposlenih u policiji koji je bio 1990 godine, kada je bilo 80% Srba i 20% Hrvata zaposlenih u policiji.

* Pred ŽS Rijeka pokrenuta je istraga protiv 40 lica  kojima se stavlja na teret ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u Saborskom.

 

Veritas.info

 

 

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.