D.I.C. Veritas

N1, Beta, 29. 03. 2024, Vlada Srbije usvojila uredbe u vezi sa rešavanjem stambenog pitanja izbeglica

Vlada Srbije usvojila je danas Uredbu kojom je za ovu godinu predviđeno rešavanje stambenog pitanja za najmanje 150 izbegličkih porodica iz bivših jugoslovenskih republika i Uredbu o izdavanju doplatne poštanske marke “Krov 2024”.

Posle sednice Vlade saopšteno je da je usvojena „Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2024“.

U saopštenju piše da je cilj ovog programa da se izbeglim licima iz bivših jugoslovenskih republika obezbedi rešavanje stambenih potreba i pruži pomoć u procesu integracija.

„Broj porodica koje će biti korisnici pomoći u 2024. zavisi od broja podnetih prijava, a predviđeno je rešavanje stambenog pitanja za najmanje 150 ugroženih izbegličkih porodica“, precizira se. Na sednici je usvojena Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Krov 2024“ u periodu od 15. do 28. aprila 2024 u tiražu od 1.500.000 komada i u apoenu od 10 dinara, na predlog Komesarijata za izbeglice i migracije.

Komesarijat je to predložio sa ciljem da se i u ovoj godini pruži podrška u rešavanju stambenih potreba najugroženijim porodicama izbeglica i interno raseljenih „koja imaju prebivalište, odnosno boravište u opštinama koje nemaju sredstava i mogućnosti da reše problem njihovog trajnog zbrinjavanja“.

Vlada Srbije je dodala da se „od ostvarenih sredstava planira kupovina do sedam seoskih domaćinstava“.

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.