D.I.C. Veritas

Распоред расправа – Децембар 2022. [Ажурирано]

Праћење суђења за ратне злочине у Хрватској
Распоред расправа – Децембар 2022. [Ажурирано]

Дан

Суд

Предмет

Саоптужени

Напомена

01.12.2022. ЖС Осијек К-Рз-10/2022, опт. СВЕТОЗАР ОКАНОВИЋ, ратни злочин против цивилног становништваПредмет: „Добошевци и Топоље“ Поступак се води у присуству.Ухапшен у Норвешкој по ИП у мају екстрадиран у Хрватску у јулу.
01.12.2022. ЖС Сплит К-27/2011 ТВРТКО ПАШАЛИЋи др. ратни злочин против ратних заробљеникаПредмет:Злочин у Кулинама“ ДАМИР БОРШИЋ, ЖЕЉКО МАГЛОВ И  МИЛОРАД ПАИЋ Поступак се води у присуству. 

ХРВАТИ

01.12.2022. ЖС Сплит Крз-2/22 НЕНАД ЂОМЛИЈА ратни злочин против ратних заробљеникаПредмет: “Вуцић-промина” Поступак се води у одсутности
01.12.2022. ЖС Загреб  6 К-рз-3/2022, И опт. БОРИВОЈ РАДОСАВЉЕВИЋи др. ратни злочин против цивилног становништваПредмет: “Злочин у Воћину” Бојчић Рајко, Мишчевић Зоран, Ергерац Маринко, Црнобрња Миле, Симић Митар, Новаковић Љубиша, Јоргић Зоран, Богатић Миленко, Цветић Јован, Ергерац Милорад, Вучковић Рајко, Јокић Радисав, Ђурић Ђуро, Глушац Ричарад, Јовакарић Зоран, Шимић Стево, Гркинић Милорад, Босанац Предраг, Томашевић Крсто, Томашевић Борислав, Босанац Давор, Петрушић Веселко, Лукић Бранко, Ивановић Раде, Ивановић Миленко, Поповић Милутин, Тодоровић Рајко, Томашевић Гојко. Поступак се води у одсуству. 

ОДГОДА

 
02.12.2022. ЖС Загреб 7 Ков-Рз-3/2020, окр. ЉУБОМИР БАЈИЋи др., ратни злочин против цивилног становништваПредмет: „Ракетирање Банских двора“ СЛОБОДАН ЈЕРЕМИЋ, ÐУРО МИЛИЧЕВИЋ, ЧЕДОМИР КОВАЧЕВИЋ РАТКО ДОПУЂ И ДАМИР ЛУКИЋ  Поступак се води у одсуству
 
05.12.2022. ЖС Загреб 2 К-Рз-7/2018, И опт. СТЕВО ЏАКУЛАи др. ратни злочин против цивилног становништва,Предмет: “Кострићи”

 

Дубравко Арамбашић, Никола Богдановић, Миле Милиновић, Владо Гавриловић, Веселин Божовић, Драган Пендић, Жикица Пендић И Здравко Матијашевић Поступак се води у одсутности; расправа
 
05.12.2022. ЖС Осијек К-Рз-10/2022, опт. СВЕТОЗАР ОКАНОВИЋ, ратни злочин против цивилног становништваПредмет: „Добошевци и Топоље“

 

Поступак се води у присуству.Ухапшен у Норвешкој по ИП умају,екстради-ран у Хрватску у јулу.
 
05.12.2022 ЖС Загреб 3 Ков-Рз-6/2022, И опт. СИМО МИТИЋи др.ратни злочин против цивилног становништваПредмет: “Глинска пољана И” Подунавац Драган сједница оптужног вијећа,Поступак се води у одсуству оптуженика
 
07.12.2022. ЖС Осијек К-РЗ-4/2022 ДРАГО МИТРОВИЋ ратни злочин против цивилног становништваПРЕДМЕТ: “Каранац” Поступак у присуству
 
08.12.2022. ЖС Осијек К-Рз-8/2022, опт. МИРКО ДЕМОЊИЋ, ратни злочин против цивилног становништа.Предмет: „Злочин у Негославцима и Петровцима“ Поступак се води у присутности, оптужени у истражном затвору.
 
08.12.2022. ЖС Загреб 6 К-рз-3/2022, И опт. БОРИВОЈ РАДОСАВЉЕВИЋи др. ратни злочин против цивилног становништваПредмет: “Злочин у Воћину” Бојчић Рајко, Мишчевић Зоран, Ергерац Маринко, Црнобрња Миле, Симић Митар, Новаковић Љубиша, Јоргић Зоран, Богатић Миленко, Цветић Јован, Ергерац Милорад, Вучковић Рајко, Јокић Радисав, Ђурић Ђуро, Глушац Ричарад, Јовакарић Зоран, Шимић Стево, Гркинић Милорад, Босанац Предраг, Томашевић Крсто, Томашевић Борислав, Босанац Давор, Петрушић Веселко, Лукић Бранко, Ивановић Раде, Ивановић Миленко, Поповић Милутин, Тодоровић Рајко, Томашевић Гојко. Поступак се води у одсуству.ОДГОДА
 
09.12.2022. ЖС Сплит Крз-7/2017 опт.ЂОРЂЕ ХРШУМ, ратни злочин против цивилног становништва Предмет:”Кричке”  Поступак се води у одсуству
 
13.12.2022. ЖС Осијек опт. ДУШАН ВУЧИНА, ратни злочин против цивилног становништва Предмет: „Велепромет“ Поступак се води у присуству, брани се са слободе
14.12.2022. ЖС Осијек К-Рз-5/2021, опт. ЂОРЂЕ ДРПАи др., ратни злочин против цивилног становништваПредмет: „Затвор у Даљу“  Предраг Гавровски И Рајко Вејић Поступак сее води у присуству, брани се са слободе
14.12.2022. ЖС Загреб 6 К-Рз-5/2020, И опт. БРАНКО ДМИТРОВИЋи др, , ратни злочин против ратних заробљеникаПредмет: „Костајница“  Никола Беговић Поступак се води у одсуству
14.12.2022. ЖС Загреб 4 К-рз-2/2022, опт. ЂУРО АРБУТИНА, ратни злочин против цивилног становништваПредмет:Росуље и Горња Бучица“ Поступак се води у одустности
14.12.2022. ЖС Сплит ДЕСИМИР ИВАНЕЖА и др. ратни злочин против цивилног становништваПредмет: “Заград код Бенковца” Иванежа Саша  Поступак се води у одустности 

 

15.12.2022. ЖС Загреб 8 К-Рз-7/2022, опт. МИРКО ТОВАРЛОЖА, ратни злочин против цивилног становништваПредмет: „Злочин у Бучици“ Поступак се води у одустности
15.12.2022. ЖС Загреб 6 К-рз-3/2022, И опт. БОРИВОЈ РАДОСАВЉЕВИЋи др. ратни злочин против цивилног становништваПредмет: “Злочин у Воћину” Бојчић Рајко, Мишчевић Зоран, Ергерац Маринко, Црнобрња Миле, Симић Митар, Новаковић Љубиша, Јоргић Зоран, Богатић Миленко, Цветић Јован, Ергерац Милорад, Вучковић Рајко, Јокић Радисав, Ђурић Ђуро, Глушац Ричарад, Јовакарић Зоран, Шимић Стево, Гркинић Милорад, Босанац Предраг, Томашевић Крсто, Томашевић Борислав, Босанац Давор, Петрушић Веселко, Лукић Бранко, Ивановић Раде, Ивановић Миленко, Поповић Милутин, Тодоровић Рајко, Томашевић Гојко. Поступак се води у одсуству.ОДГОДА
 
15.12.2022. ЖС Загреб 3 Ков-Рз-6/2022, И опт. СИМО МИТИЋ и др.ратни злочин против цивилног становништваПредмет: “Глинска пољана I” Подунавац Драган сједница оптужног вијећа,Поступак се води у одсуству оптуженика
 
15.12.2022. ЖС Сплит Крз-6/2014, опт. ДАВОР МАНДИЋ, ратни злочин против цивилног становништваПредмет: „Лађевице/Цицваре“  Поступак се води у одустности
19.12.2022. ЖС Сплит Ков.рз-4/22 ЈОВИЦА ВУЈАНИЋ и др. ратни злочин против цивилног становништваПредмет: “Мратово” Ђуро Дујаковић  Поступак се води у одустности
22.12.2022. ЖС Загреб 6 К-рз-3/2022, И опт. БОРИВОЈ РАДОСАВЉЕВИЋи др. ратни злочин против цивилног становништваПредмет:Злочин у Воћину” Бојчић Рајко, Мишчевић Зоран, Ергерац Маринко, Црнобрња Миле, Симић Митар, Новаковић Љубиша, Јоргић Зоран, Богатић Миленко, Цветић Јован, Ергерац Милорад, Вучковић Рајко, Јокић Радисав, Ђурић Ђуро, Глушац Ричарад, Јовакарић Зоран, Шимић Стево, Гркинић Милорад, Босанац Предраг, Томашевић Крсто, Томашевић Борислав, Босанац Давор, Петрушић Веселко, Лукић Бранко, Ивановић Раде, Ивановић Миленко, Поповић Милутин, Тодоровић Рајко, Томашевић Гојко. Поступак се води у одсуству.ОДГОДА
 
22.12.2022. ЖС Ријека Мирко Радека и др. ратни злочин против цивилног становништва,Предмет: Дукић Жељко, Драганић Владо Поступак се води у одсуству
 
28.12.2022. ЖС Осијек К-Рз-7/2022, опт. МИЛОРАД ТРИВУНОВИЋ, ратни злочин против цивилног становништва,Предмет: “Вардарац, Барања” Поступак се води у присутву
 
29.12.2022. ЖС Осијек К-Рз-10/2022, опт. СВЕТОЗАР ОКАНОВИЋ, ратни злочин против цивилног становништваПредмет: „Добошевци и Топоље“ Поступак се води у присуству.Ухапшен у Норвешкој по ИП у мају екстрадиран у Хрватску у јулу.

 

 

Veritas.info 

 

Baner Sufinansiranja Foto: ilustracija, Ministarstvo kulture i informisanja, 664x195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.