D.I.C. Veritas

“Sense”, 14.02.2012. ODBAČEN PODNESAK “PRIJATELJA SUDA” U PREDMETU HRVATSKIH GENERALA

Sudije “nisu ubeđene” da bi im u žalbenom postupku mogao biti od pomoći podnesak u kojem 12 prevashodno američkih eksperata traže odbacivanje dela presude Anti Gotovini i Mladenu Markaču o protivpravnom artiljerijskom napadu na srpske civile. Ključni razlozi za odbacivanje podneska – upitna objektivnost potpisnika i pokretanje pitanja koja su već obrađena od strane Pretresnog veća i u žalbenim podnescima strana

Žalbeno veće sudije Teodora/Theodor Merona odbacilo je danas podnesak 10 američkih te po jednog kanadskog i britanskog vojnog i pravnog eksperta koji su, predstavljajući se kao “prijatelji suda”, tražili odbacivanje nalaza prvostepene presude hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču o protivpravnom artiljerijskom napadu na civile u toku operacije “Oluja” u leto 1995. godine. Presudom Pretresnog veća Gotovina i Markač su, podsetimo, osuđeni na 24 odnosno 18 godina zatvora zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem da se proteraju srpski civili iz Krajine.

 

Uz podsećanje da se sudije u žalbenom postupku prevashodno oslanjaju na argumente strana, u današnjoj odluci se navodi da se podnesak “prijatelja suda” bavi “brojnim činjeničnim pitanjima” i “interpretacijama do sada usvojenih dokaza”. Na taj način, smatra Žalbeno veće, oni iznova pokreću pitanja koja su već obrađena od strane Pretresnog veća, kao i u žalbenim podnescima strana. Žalbene sudije primećuju da se tri ekspertska izveštaja koji su uključeni u podnesak “prijatelja suda” nalaze na popisu dopunskih dokaza čije je usvajanje tražila Gotovinina odbrana.

Primećeno je, takođe, da u podnesku američkih eksperata nigde nije obelodanjeno da je jedan od 12 potpisnika – vojni ekspert Džefri Korn/Goeffrey Corn ranije svedočio kao veštak Gotovinine odbrane, iako je pravilima o radu “prijatelja suda” predviđeno da se “identifikuje i objasni svaki kontakt koji je podnosilac imao ili ima sa bilo kojom od strana u postupku”. Veće podseća i da je, pored toga, još jedan od potpisnika radio kao savetnik tima odbrane što “pokreće dodatnu zabrinutost” po pitanju objektivnosti “prijatelja suda”.

Zbog svega navedenog, sudije u zaključku odluke navode da “nisu ubeđeni” da bi im predloženi podnesak 12 eksperata “mogao biti od pomoći” u žalbenom postupku, pa je odlučeno da se on ne prihvati.

Ranije je najavljeno da će se žalbena rasprava u predmetu hrvatskih generala održati “na proleće”, a tačan datum bi mogao da bude određen uskoro.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.