D.I.C. Veritas

„Sense“, 22.08.2012. – ODBAČEN JOŠ JEDAN KARADŽIĆEV ZAHTJEV

Odbacujući još jedan zahtjev Radovana Karadžića da se Sjedinjenim državama uputi obavezujući nalog za dostavljanje određenih dokumenata sudije sugerišu optuženom da napore odbrane fokusira na relevantna pitanja. Sudije napominju da se obavezujući nalozi izdaju samo kada je to neophodno da bi se pribavile informacije relevantne za predmet, a ne kao “taktika za postizanje publiciteta” ili “sredstvo za izražavanje ličnih političkih stavova optuženog”

Pretresno vijeće koje sudi Radovanu Karadžiću odbacilo je zahtjev optuženog za izdavanjem obavezujućeg naloga Sjedinjenim državama da mu dostave sve izvještaje i depeše koje se odnose na sastanak bivšeg zamjenika američkog državnog sekretara Ralfa Džonsona/Ralph Johnson sa tadašnjim bosanskim predsjednikom Alijom Izetbegovićem aprila 1992. godine u Sarajevu.

Karadžić je naveo da mu je ta dokumentacija potrebna kako bi potkrijepio svoje tvrdnje da “nikada nije imao namjeru da protjera bosanske Muslimane” već da su, naprotiv, Muslimani “ohrabreni od strane Sjedinjenih država” izazvali rat odbacivši Kutiljerov/Cutileiro mirovni plan. Karadžić je još naveo da očekuje da će Kutiljero u svjedočenju tokom dokaznog postupka odbrane potvrditi te njegove navode.

Karadžić je, između ostalog, naveo da je zahtjev uputio nakon što su propali njegovi pokušaji da osigura dobrovoljnu saradnju Sjedinjenih država u pribavljanju traženih dokumenata. U američkom odgovoru se, međutim, navodi da su optuženom dostavljene bilješke o sastanku Džonsona i Izetbegovića ali da one “jednostavno ne odražavaju” ono što Karadžić tvrdi, pošto je Izetbegović tom prilikom podržao Kutiljerov plan.

U današnjoj odluci vijeća se navodi da pitanje odgovornosti za početak rata nije relevantno za odbranu. Slično tome, to što su američki predstavnici možda rekli Izetbegoviću u pogledu prihvatanja ili neprihvatanja Kutiljerovog plana nije relevantno ni za jedan od navoda optužnice, pa ni za individualnu krivičnu odgovornost optuženog. O tome je, navode sudije, već diskutovano u dosadašnjem toku suđenja i tu nema ništa sporno.

Činjenica da je Karadžiću dostavljen dokument sa sastanaka Džonsona i Izetbegovića, po sudijama, samo potvrđuje da Sjedinjene države kontinuirano sarađuju sa odbranom u nastojanju da udovolje ovom i drugim brojnim zahtjevima optuženog. Sudije napominju da je vijeće do sada više puta upozorilo Karadžića da fokusira napore odbrane na pitanja koja su u direktnoj vezi sa optužbama protiv njega i podvlači da se obavezujući nalozi izdaju kako bi se pribavile informacije relevantne za predmet, a ne kao “taktika za postizanje publiciteta” ili kao “sredstvo za izražavanje ličnih političkih stavova optuženog”.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.