D.I.C. Veritas

Sense tribunal, 05.12.2012., CIVILI “NAMERNE METE” VRS

U četvrtom svedočenju pred Tribunalom, kanadski general Dejvid Frejzer ukazuje da je VRS “namerno uzimala civile za mete”, da je Sarajevo bilo pod “neproporcionalnom i nasumičnom” paljbom, kao i da “nema vojnog opravdanja” za upotrebu modifikovanih avio bombi. Ratko Mladić je, prema svedoku, bio “na vrhu komandnog lanca u VRS”

 

Nakon što je na suđenju Ratku Mladiću završen iskaz svedoka sa pseudonimom RM 019 koji je u potpunosti bio zatvoren za javnost, tužilac je pozvalo kanadskog generala Dejvida Frejzera/David Fraser. On je od aprila 1994. do kraja maja 1995. godine bio na dužnosti pomoćnika komandanta snaga UNPROFOR u sektoru Sarajevo.

U dokaze je uvedena Frejzerova izjava sastavljena na osnovu njegovih iskaza na suđenjima bivšim komandantima Sarajevsko-romanijskog korpusa Stanislavu Galiću i Dragomiru Miloševiću, kao i u postupku protiv Radovana Karadžića. Prema sažetku te izjave, Frejzer je bio svedok teške artiljerijske i snajperske vatre koju je VRS “namerno” usmeravala na civile. Takođe je rekao da je VRS granatirala Sarajevo kao odgovor na provokacije Armije BiH dodajući, međutim, da je taj odgovor bio “neproporcionalan” a garantiranje “nasumično”. Na svaku granatu Armije BiH, bosanski Srbi su ispaljivali 10 projektila, objasnio je svedok.

Jedan od primer “neselektivnog i neproporcionalnog” granatiranja Sarajeva je, po Frejzeru, bila i reakcija VRS nakon što je ABiH granatirala kasarnu u Lukavici. Po svedoku, “bezbroj granata je palo na ceo grad a ne samo na štab muslimanskih snaga”.

Frejzer se nekoliko puta sastao sa generalom Mladićem a imao je i kontakte sa generalima Galićem i Miloševićem. Zaključio je da je u VRS postojao “efikasan sistem komandovanja i rukovođenja” kao i da je Mladić bio “u vrhu komandnog lanca”. Frejzer je pojasnio da su mu komandanti SRK govorili da je odluka o snajperskoj ili artiljerijskoj vatri i kršenju primirja bila “izvan njihove kontrole”. Naređenja su, rekao je Frejzer, dobijali od “Mladića i komande”.

Mada nikada nije lično video ili čuo dejstva modifikovanih avio bombi, Frejzer je potvrdio da je dobijao izveštaje o njihovom korišćenju. U gusto naseljenom gradu poput Sarajeva, po njemu, nije bilo moguće “kontrolisati ni ispaljenje ni mesto udara” modifikovanih avio bombi te njihovo korišćenje nije imalo “ni smisla ni vojnog opravdanja”.

Frejzer je takođe rekao da je širom teritorije pod kontrolom bosanskih Srba bila “ugrožena” sloboda kretanja pripadnika UN i da je za to bio odgovoran “Mladićev štab”. U prilog tome predočen je telegram iz aprila 1994. u kojem Mladić naređuje “blokiranje” svih konvoja i osoblja UNPROFOR.

Unakrsno ispitivanje kanadskog generala, započeto pred kraj zasedanja, nastaviće se sutra.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.