D.I.C. Veritas

Sense tribunal, 10.12.2013., MLADIĆEVE “PRIVIDNO DOBRE NAMERE”

Odbrana sugeriše da je general Ratko Mladić pomagao snagama UN u očuvanju mira, da je insistirao da se razoružaju i pohapse pripadnici paravojnih jedinica koji su činili zločine, da se protivio upotrebi modifikovanih avio bombi kao i da nije direktno rukovodio borbenim operacijama. Tunens odgovara da je reč o “prividno” dobrim namerama te da uvid u celinu dokumenata upućuje na suprotne zaključke

 

Vojno-obaveštajni ekspert tužilaštva Rejno Tunens/Reynaud Theunens je u glavnom iskazu tvrdio da je Ratko Mladić početkom 1992. godine, kao komandant Kninskog korpusa JNA, radio na podrivanju Vensovog plana za Krajinu tako što je naoružanje JNA prosledio lokalnim jedinicama milicije i Teritorijalne odbrane. Odbrana, međutim, tvrdi da je Mladić nastojao da pomogne UN u očuvanju mira.

U dokumentu iz januara 1992. godine, Mladić piše da je upućivanje mirovnih snaga UN u Krajinu, u skladu sa Vensovim planom, obezbedilo prekid sukoba u Hrvatskoj a srpskom narodu garantovalo da se neće ponoviti “ustaški genocid”. Tunens, međutim, ukazuje da se ne može zaključivati na osnovu jednog primera, budući dapostoji niz dokumenata u periodu od februara do aprila 1992. godine u kojima se, uprkos “prividno dobrim namerama”, oružje i osoblje ipak prebacuju jedinicama RSK čime se doprinosi podrivanju Vensovog plana.

Tunens je u izveštaju naveo da je Mladić bio “umešan u zločine u Hrvatskoj i Bosni koje su počinili dobrovoljci i paravojska” tako što nije učinio ništa da te zločine spreči. Nastojeći da to ospori, branilac je predočio dokument iz jula 1992. godine u kojem Mladić traži razoružavanje, hapšenje i pokretanje krivičnog postupka protiv pripadnika paravojnih jedinica koje su počinili krivična dela. Tunens odgovara da bi naredni korak trebalo da bude primena tog naređenja što se, međutim, nije uvek dešavalo.

Deo Tunensovog izveštaja je posvećen “otvorenom sukobu” Mladića i Karadžića tokom 1995. godine. Po braniocu, Karadžić je kao vrhovni komandant pokušavao da “zaobiđe” Mladićatako što je izdavao naređenja direktno jedinicama VRS. Tunens je rekao da je takva ocena “prejaka” potvrđujući da je u jednoj prilici Mladić sumnjao da general Dragomir Milošević, komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa, postupa po tuđim naređenjima u nameri da gađa Sarajevo modifikovanim avio bombama. Na sugestiju branioca da su odluke političkog rukovodstva uticale na Mladićevu sposobnost da obavlja komandnu funkciju, Tunens je odgovorio da nije video ni jedan dokument u kojem se Mladić žali da ne može komanduje i rukovodi Vojskom Republike Srpske.

Branilac je nastojao da ospori i Tunensov zaključak da je Mladić direktno rukovodio borbenim operacijama, tvrdeći da nema pokazatelja da je on izdavao naređenja Drinskom korpusu tokom srebreničke operacije. Tunens se saglasio da nije video takav dokument dodajući, međutim, da postoji izveštaj komandanta specijalne policije koji ukazuje da je Mladić lično komandovao borbenim operacijama na širem području Srebrenice.

Ekspertski iskaz Tunensa mogao bi da bude završen u četvrtak.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.