D.I.C. Veritas

Sense tribunal, 13.12.2013., ZA I PROTIV “BRANIOCA U PRIPRAVNOSTI”

Radovan Karadžić kaže da planira da se i dalje pridržava svih “naloga i uputstava veća” zbog čega produžetak mandata “branioca u pripravnosti” smatra nepotrebnim, dok je tužilaštvo za njegov ostanak u predmetu jer ga vidi kao garanciju za nesmetano okončanje procesa i odbranu od moguće opstrukcije od strane optuženog

 

Budući da se suđenje Radovanu Karadžiću približava kraju, Pretresno veće sudije Kvona/Kown pozvalo je strane da se izjasne o potrebi nastavka angažmana “branioca u pripravnosti”. Radi se o britanskom advokatu Ričardu Harviju/Richard Harvey koji je imenovan da bi “iz pozadine” pratio predmet i po potrebi se uključio da zastupa Karadžića ukoliko bi ovaj nastavio sa opstrukcijama, kakvim je bio sklon kada je bojkotovao početak suđenja.

U odgovoru na pitanje veća, optuženi je kratko naveo da nema potrebe za daljim angažmanom “branioca u pripravnosti”, budući da planira da se pridržava “naloga i uputstava veća, kao što je to radio u dosadašnjem toku suđenja”.

Tužilac, međutim, smatra da Harvija nipošto ne treba otpuštati, jer u situaciji kada se dokazni postupak odbrane približava kraju i dalje ostaje “rizik od taktičkih opstrukcija” od strane Karadžića. Ukazuje se da je, primera radi, moguće da se optuženi odluči na bojkot dodatnog izvođenja dokaza strana u znak protesta zbog eventualne odluke Pretresnog veća da ne izađe u susret njegovom zahtevu za produžetak dokaznog postupka odbrane. Veće je, inače, nedavno “izrazilo zabrinutost” zbog načina na koji optuženi koristi, odnosno rasipa vreme koje mu je dodeljeno i jasno mu saopštilo da se ne nada ni minutu više od 325 sati, koliko mu je dodeljeno za izvođenje dokaza. Do kraja mu je ostalo još oko 60 sati, a lista svedoka je podugačka.

Zbog svega navedenog, tužilac smatra da branilac Harvi mora ostati u pripravnosti, odnosno da, po ranijoj odluci, “bude spreman da postavlja pitanja svedocima u ime optuženog i zastupa njegova prava u svakom trenutku, ukoliko Pretresno veće zaključi da je neophodno”. Optužba, takođe, podseća da se slična situacija dogodila na kraju tužiočevog izvođenja dokaza i da je veće odlučilo da je ostanak “branioca u pripravnosti” neophodan kako bi se izbeglo odlaganje procesa.

Podnesak je danas dostavio i branilac Harvi, navodeći da je tokom dosadašnjeg angažmana učinio sve da bi držao korak sa suđenjem i u svakom trenutku bio spreman da “uskoči” na mesto zastupnika optuženog.

Bivši predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić se tereti za genocid i druge zločine nad nesrbima u BiH i dokazni postupak njegove odbrane se nastavlja iduće sedmice.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.