D.I.C. Veritas

Sense Tribunal, 18.12.2012., OBAVEZUJUĆI NALOG ZA SVEDOČENJE BIVŠEG BOSANSKOG POLICAJCA

Odobren Karadžićev zahtev za izdavanje obavezujućeg naloga za svedočenje Edinu Garapliji, bivšem pripadniku bosanske policije koji je u intervjuu sa istražiteljima tužilaštva 2000. godine izjavio da su neki od snajperskih i artiljerijskih incidenata u Sarajevu iscenirani kako bi izgledalo kao da su ih počinili bosanski Srbi

 

Pretresno Većeje odobrilo ponovljeni zahtev Radovana Karadžića i bivšem pripadniku bosanske policije Edinu Garapliji izdalo obavezujući nalog za svedočenje. Prvi Karadžićev zahtev je odbačen zato što optuženi nije preduzeo sve razumne mere da obezbedi dobrovoljno Garaplijino svedočenje.

Karadžić je tražio da se Garaplija pojavi kao svedok 6. februara 2013. godine, što je bivši bosanski policajac odbio uz obrazloženje da se “usled trauma više ne seća” događaja iz rata. Garapliji je potom prosleđen novi zahtev za svedočenje, ali je on to ponovo odbio. Optuženi smatra da je, time, preduzeo sverazumne mere da obezbedi saradnju Garaplije te se obratio veću sa novim zahtevom za obavezujućim nalogom.

Odobravajući ponovljeni zahtev optuženog, sudije su prihvatile Karadžićev argument da Garaplija “može da ima informacije od ključnog značaja” za odbranu, kao i da njegov iskaz može da unese razumnu sumnju u dokaze tužilaštva o snajperskim napadima i granatiranju Sarajeva.

Karadžić se u zahtevu pozvao na intervju Garaplije sa istražiteljima tužilaštva iz 2000. godine u kojem je rekao da je specijalna jedinica bosanske policije lišila života jednog francuskogpripadnika UNPROFOR u snajperskom napadu isceniranom tako da “izgleda” kao da je hitac došao sa srpskih položaja. Garaplija je u intervjuu takođe rekao da je ista jedinica aktivirala eksplozivnu napravu u stanu tadašnjeg načelnika Glavnog štaba Armije BiH Sefera Halilovića i podmetnula dokaze da je eksploziju “izazvala srpska granata ispaljena sa položaja izvan grada”.

Veće je prihvatilo da bi dokazi o eventualnom podmetanju incidenata kako bi se za njih optužili bosanskih Srbi, “mogu biti od značaja za odbranu optuženog”. Po oceni veća, Garaplijin iskaz bi mogao biti “suštinski” za eventualno osporavanje optužbi o artiljerijskim i snajperskim incidentima za koje se optuženi tereti.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.