D.I.C. Veritas

Sense Tribunal, 29.01.2013. TUŽILAC TRAŽI DOŽIVOTNI ZATVOR ZA STANIŠIĆA I SIMATOVIĆA

Zbog učešća jedinica pod kontrolom DB Srbije – “Crvenih beretki”, “arkanovaca” i “Škorpiona” – u zločinima kojima je ostvarivan cilj udruženog zločinačkog poduhvata da se etnički očiste veliki delovi Hrvatske i BiH, optužba smatra da je za šefove srpske tajne službe Jovicu Stanišića i Franka Simatovića jedina primerena najteža kazna koju može da izrekne Tribunal

Na početku završne reči na suđenju bivšim šefovima Državne bezbednosti (DB) Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, tužilac Dermot Grum/Groome je rekao da su se zločini navedeni u optužnici bez sumnje dogodili u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem da se sa velikih delova teritorije Hrvatske i BiH ukloni nesrpsko stanovništvo. Grum smatra da je tokom trogodišnjeg procesa, započetog u junu 2009. godine, dokazano da su dvojica optuženih bili učesnici tog poduhvata zajedno sa Slobodanom Miloševićem, Željkom Ražnatovićem Arkanom, Radovanom Stojčićem Badžom, Vojislavom Šešeljem, Milanom Martićem i drugim zvaničnicima Srbije i srpskih entiteta.

U današnjim izlaganjima članova tužilačkog tima navedene su akcije u Krajini, Istočnoj Slavoniji i BiH u kojima su učestvovali pripadnici jedinica koje je kontrolisala DB Srbije. Počelo je sa napadima na Glinu, Lovćenac i Kijevo u leto 1991. godine prilikom kojih su hrvatski stanovnici iseljeni a njihove kuće uništene. Nastavilo se sa masovnim ubistvima civila u Istočnoj Slavoniji, potom ponovo u krajinskim selima Baćin, Vukovići, Saborsko, Škabrnja i Nadin u jesen 1991. godine, a usledili su zločini u Bijeljini, Zvorniku, Bosanskom Šamcu, Doboju i drugim mestima u BiH. Konačno, zločini jedinica pod kontrolom optuženih 1995. godine, poput ubistva šest srebreničkih mladića u Trnovu, kao i više desetina civila u Sanskom Mostu, po tužiocu predstavljaju samu završnicu ostvarenja cilja udruženog zločinačkog poduhvata.

U tim zločinima su, navodi optužba, učestvovale jedinice pod kontrolom DB Srbije – “Crvene beretke” pod komandom Simatovića, Srpska dobrovoljačka garda Željka Ražnatovića Arkana i “Škorpioni” Slobodana Medića Boce. Jedinica “Crvene beretke” je, po optužbi, osnovana od strane srpske tajne službe 1991. godine i pod različitim imenima je delovala do kraja ratova u Hrvatskoj i BiH. “Arkanovci” i “Škorpioni” bili su, navedeno je danas, kontrolisani i upućivani na ratište od strane optuženih, a njihovi pripadnici su bili na platnim spiskovima DB Srbije.

Činjenica da su pomenute jedinice u pojedinim akcijama učestvovale pod komandom ili u saučesništvu sa vojskama, policijama ili teritorijalnim odbranama krajinskih ili bosanskih Srba, po tužiocu Adamu Veberu/Weberu, “ne menja njihov karakter niti negira lojalnost optuženima”. Naprotiv, dokazi ukazuju da su i tada raspoređivani od strane optuženih, a to što su delovale zajedno sa drugima, smatra Veber, samo ukazuje na postojanje udruženog zločinačkog poduhvata uz učešće brojnih jedinica.

Iako su dvojica optuženih u svojim završnim podnescima pokušali da se distanciraju jedan od drugog, tužilac Trevis Far/Travis Faar navodi da su u predmetno vreme imali blizak odnos na šta ukazuju brojne zajedničke fotografije i iskazi svedoka. Podsetio je i na dokaze o njihovoj vezi sa drugim pripadnicima udruženog zločinačkog poduhvata. Tužilaštvo smatra da je dokazalo vezu Jovice Stanišića i Franka Simatovića sa jedinicama koje su počinile najteže zločine protiv nesrpskih civila počinjenih u sklopu plana da se velika područja Hrvatske i BiH etnički očiste.
Tužilac Grum je pozvao Pretresno veće da optužene proglasi krivima po svim tačkama optužnice, a da prilikom odmeravanja kazne ima u vidu da su dela optuženih izazvala patnje hiljada žrtava koje traju i danas. Zbog toga je, po njemu, jedino primereno da Jovica Stanišić i Franko Simatović budu osuđeni na doživotne kazne zatvora.

Na samom kraju izlaganja, tužilac se zahvalio svedocima koji su se tokom procesa pojavili u sudnici, ali i državnim organima Republike Srbije koja je na različite načine, uključujući dostavljanja dokumentacije, dala “znatan doprinos iznošenju istine” u predmetu bivših šefova njene tajne službe. Izrazio je nadu da će presuda, “bilo da bude osuđujuća ili oslobađajuća”, biti od pomoći ljudima u Srbiji za razumevanje događaja iz prošlosti.

Za sutra je planirano iznošenje završnih reči odbrana optuženih.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.