D.I.C. Veritas

Arhiva oznaka: Savo Mrkalj

Večernje novosti, 28. 11. 2023. Dr Nikola Žutić: KLEPTOMANSKO PRISVAJANJE TUĐE BAŠTINE: Povodom predstavljanja Zakona o jeziku u Hrvatskom saboru

Vukovar: Skidanje ćirilične table Foto: Večernje novosti

PRVI PUT u svojoj kratkoj povijesti država neetničkih Hrvata se prisjetila da bi trebalo donijeti “epohalni” zakon o Hrvatskom jeziku, čijim donošenjem “skrb o hrvatskom jeziku prvi put dobija institucionalni državni okvir”, kako bi se išlo u korak sa vrijednostima EU. Međutim, većina zemalja EU nema sličan zakon. Ministar znanosti …

Cijeli tekst →

Portal Novosti, 04.06.2023, Пиши кaкo гoвoриш

Ćirilica, ilustracija Foto: Vikipedija

Нaвршилo сe 240 гoдинa oд рoђeњa и 190 гoдинa oд смрти jeзикoслoвцa Сaвe Mркaљa чиje je нajвaжниje дjeлo “Сaлo дeбeлoг jeрa либo aзбукoпрoтрeс”, у кojeм сe зaлaгao зa рeфoрму српскoг jeзикa и прaвoписa, дoниjeiлo прeкрeтницу у ствaрaњу мoдeрнoг српскoг jeзикa Portret Save Mrkalja Oвa гoдинa знaчajнa je зa српски jeзик, …

Cijeli tekst →