D.I.C. Veritas

uredzastupnika.gov.hr, 19.11.2021, Amidžić protiv Hrvatske

U predmetu Amidžić podnositelj zahtjeva je optuženik za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen 1994. godine kojem su hrvatski sudovi odredili istražni zatvor i sudili u odsutnosti tijekom 2019. i 2020. On je smatrao da je predsjednik sudskog vijeća koje mu je odredilo istražni zatvor bio pristran jer se tijekom Domovinskog rata borio na suprotnoj strani od podnositelja, i to u blizini teritorija gdje se navodno dogodio ratni zločin. Nadalje, prigovorio je odluci hrvatskih sudova da kazneni postupak protiv njega vode u odsutnosti, umjesto da isti prebace u Srbiju, gdje živi i čiji je državljanin.

Prvo, članak 5. Konvencije nije primjenjiv na ovu situaciju budući da podnositelju niti nije bila oduzeta sloboda temeljem rješenja o istražnom zatvoru jer je isti bio nedostupan hrvatskim tijelima. U tom dijelu prigovor je nespojiv ratione materiae s odredbama Konvencije.

Drugo, prigovor usmjeren protiv ustavnosudske odluke kojom je podnositeljeva ustavna tužba protiv rješenja o istražnom zatvoru proglašena nedopuštenom, je također očigledno neosnovan, budući da su kriteriji za ocjenu dopuštenosti ustavne tužbe i praksa prema kojoj određene odluke nisu podložne meritornom ispitivanju u isključivoj nadležnosti Ustavnog suda.

Treće, činjenica da je predsjednik sudskog vijeća, koje je donijelo odluku o istražnom zatvoru, osoba koja se tijekom rata borila na hrvatskoj strani nije dovoljna sama po sebi dovesti u sumnju njegovu nepristranost, a navedeno sudsko vijeće je samo dalo razloge koji opravdavaju istražni zatvor podnositelja.

Zaključno, Europski sud je istaknuo da Konvencija ne jamči pravo osobi optuženoj za kazneno djelo samostalni odabir države u kojoj će biti procesuirana. Imajući u vidu da je podnositelj svjestan kaznenog postupka koji je u tijeku, u istome ima priliku i sudjelovati. Stoga je i ovaj prigovor ocijenio očigledno neosnovanim, a oba zahtjeva proglasio je nedopuštenima sukladno članku 35. Konvencije.

Ove odluke su konačne i dostupne su na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda biti će objavljene na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).

 

 

 

 

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/6444-600.

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.