D.I.C. Veritas

Večernje novosti, 20.03.2018, Sprečiti trovanje reke Une!

SARAJEVO - Bosna i Hercegovina treba da napravi još smeliji diplomatski iskorak kako bi bila sprečena izgradnja odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, na granici sa Srpskom i BiH, kojom bi bilo ugroženo više od 200.000 ljudi, poručila je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Srebrenka Golić.

Ona kaže da nedavna hidrološka situacija u Hrvatskoj Kostajnici, kada je došlo do pojave nekoliko klizišta, pokazuje da je Srpska bila potpuno u pravu kada su ukazivali vlastima Hrvatske da to mesto nije pogodno za odlaganje radioaktivnog otpada.

Ministarka je upozorila da pojava klizišta govori da je u blizini upravo tog odlagališta tlo podložno klizištima i zemljotresima.

- Nadam se da će institucije vlasti u BiH ozbiljnije shvatiti ovaj problem i da će sa vlastima Hrvatske postići dogovor da ovo odlagalište bude izmešteno na neko drugo mesto. Nadam se da će vlasti Hrvatske shvatiti da ne mogu graditi skladište nuklearnog otpada na granici sa susednom zemljom – rekla je Golićeva.

Golićeva je u Sarajevu, gde učestvuje na seminaru o značaju nuklearne bezbednosti, rekla da prema njenom mišljenju, mnogi u BiH ne shvataju ovaj problem koji je više nego ozbiljan.

- Institucije u BiH treba da budu aktivnije u bilateralnom i multilateralnom smislu u razgovorima sa vlastima Hrvatske kako bi bila osujećena namera izgradnje odlagališta i ovaj problem definitivno bio rešen – dodaje Golić.

Golićeva, koja je predsedavajuća Radne grupe koju je imenovao Savet ministara BiH, a koja se bavi problematikom Trgovske gore, naglasila je da su se opravdanim pokazala sva protivljenja izgradnji odlagališta, od Radne grupe i svih institucija vlasti BiH, preko lokalne zajednice do Parlamentarne skupštine BiH.

Vlada Slovenije predlagala je Vladi Hrvatske da naprave zajedničko odlagalište u mestu Vrbnik, a da je to Vlada Hrvatske odbila jer je to u blizine reke Save i da će ugroziti vodotok Save i mesto odakle se snabdevaju stanovnici Zagreba vodom za piće.

Ona je zapitala šta je onda sa stanovnicima kraj Une koji vodu za piće koriste upravo iz te reke i dodala da će se sa stanovnicima opština uz obale Une svim pravnim sredstvima boriti da ne bude izgrađeno odlagalište nuklearnog otpada.

MASOVNI EGZODUS

Ministarka Golić je ukazujući da bi izgradnjom odlagališta na Trgovskoj gori bilo ugroženo na desetine hiljada stanovnika koji žive na obali Une, upozorila da iz te regije razmišljaju o masovnom egzodusu, jer smatraju da je život u tim opštinama besmislen ukoliko bude izgrađeno odlagalište.

HRVATSKA NE ODUSTAJE

Hrvatska ne odustaje od namere da na Trgovskoj gori u opštini Dvor uz granicu sa BiH odlaže radioaktivni otpad, a potvrda za to stigla je u vidu dopisa upućenog načelniku opštine Dvor u Hrvatskoj Nikoli Arbutini, iz kojeg se vidi da su pripreme u poodmakloj fazi.

Dopis Arbutini uputio je Fond za zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog goriva nuklearne elektrane Krško. Načelnik je obavešten i da je imenovan UO tog fonda i usvojen program rada i finansijski plan za 2018.

- Hrvatski sabor je 15. decembra prošle godine izmenio Zakon o radiološkoj i nuklearnoj bezbednosti, što pokazuje da se ide na završetak projekta za odlaganje otpada – izjavio je načelnik Arbutina.

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.