D.I.C. Veritas

Večernji list, 11.02.2018, ZAGREB – HDZ popustio, vlasnici zemljišta s nepoznatim boravištem su zaštićeni

SDSS se bojao da bi nova pravila zakupa izbjeglim Srbima mogla poslati poruku da im je pravo vlasništva dovedeno u pitanje.

Prijedlog novog zakona o poljoprivrednom zemljištu mjesecima je trpio kritike HDZ-ova koalicijskog partnera SDSS-a, nezadovoljnog odredbama o davanju u zakup privatnog zemljišta čiji je vlasnik nedostupan ili nepoznata boravišta.

Kroz dvije saborske rasprave SDSS-ovi zastupnici su upozoravali da zakonodavac mora posebnu pažnju obratiti na vlasnike srpske nacionalnosti koji su još uvijek u izbjeglištvu i poslati im jasnu poruku da njihovo vlasništvo neće biti dovedeno u pitanje. No ni konačni tekst zakona iz siječnja nije uzeo u obzir njihove apele. SDSS je na svoje došao tek ovoga tjedna, kada mu je Vlada, što u cijelosti, što djelomično, prihvatila čak sedam amandmana koji znatno poboljšavaju položaj nedostupnih vlasnika čije će zemljište ići u zakup.

Cijenu po kojoj će se to zemljište davati u zakup tako neće određivati sudski procjenitelji na tržišnim osnovama, nego će je utvrditi Vlada svojom uredbom, kao i za zemljište u državnom vlasništvu. Na taj će se način, vjeruju u SDSS-u, izbjeći davanje zemlje u bescjenje na područjima na kojima ne postoji tržište zemljišta pa ni tržišni kriteriji. Bez obzira na to što zakon ni u jednom dijelu ne spori pravo vlasništva onih koji su državi nedostupni ili im je boravište nepoznato, u konačnom tekstu dodatno je naglašeno da davanje u zakup njihova zemljišta ne može biti pravna osnova za promjenu vlasništva. SDSS je procijenio kako je to nužno kao poruka zakonodavca s obzirom na loša iskustava i primjere uzurpacije vlasništva i zloupotrebe zakona.

SDSS-ovi amandmani preciznije definiraju i sam ugovor o zakupu, njegov sadržaj, razloge za raskid i revalorizaciju zakupnine. Kad je riječ o sredstvima od zakupnine, nju će u slučajevima kada je vlasnik nedostupan ili nepoznata boravišta na poseban račun prikupljati jedinica lokalne samouprave na čijem je području zemljište, a vlasnik će u svakom trenutku moći zatražiti da mu se taj novac isplati na račun.

SDSS je amandmanima osigurao i manji trošak za vlasnike čija se zemlja daje u zakup. Polovicu troška uvođenja u posjed umjesto vlasnika snosit će lokalna samouprava. Uz to, gradovima i općinama je omogućeno subvencioniranje troškova usklađivanja zemljišnoknjižnog stanja i za parcele u privatnom vlasništvu.

Važna je novina i da će vlasnik zemljišta koji je nedostupan ili nepoznata boravišta nakon pet godina zakupa, bez obzira na to što je zemljište dano u desetogodišnji zakup, moći zatražiti da mu se njegovo zemljište preda u posjed, ali tek nakon što vlasnik digne usjeve. Djelomično je prihvaćen još jedan amandman SDSS-a, po kojemu se površine za koje nije sređeno zemljišnoknjižno stanje neće moći unositi u planove zakupa. Stranka je time htjela zaštititi građane koji su kao vlasnici parcela navedeni u posjedovnicama ili u katastru, no to nisu proveli kroz zemljišne knjige pa se kao vlasnik upisala država.

Amandmani koji štite nedostupne vlasnike zemljišta 1. Visinu zakupa zemljišta čiji su vlasnici nedostupni umjesto sudskih procjenitelja određivat će Vlada 2. Dodatno je naglašeno da ugovori o zakupu ne mogu biti osnova za promjenu vlasništva nad zemljištem 3. Precizirani su uvjeti za raskid ugovora o zakupu i revalorizaciju zakupnine 4. Polovicu troškova uvođenja zemljišta u posjed umjesto vlasnika snosit će lokalna samouprava na čijem je području zemljište 5. Vlasnik u svakom trenutku može zatražiti da mu se isplate sredstva od zakupnine koju umjesto njega prikuplja općina 6. Gradovi i općine moći će subvencionirati troškove usklađivanja zemljišnoknjižnog stanja i kada je riječ o parcelama u privatnom vlasništvu 7. Brisana je mogućnost davanja u zakup parcela na koje se upisala država, a u katastru ili posjedovnici su kao vlasnici navedene privatne osobe

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.