D.I.C. Veritas

Večernji list, 16.07.2016., Nećak zatražio poništenje komunističke osude blaženog Stepinca

Predsjednik tročlanog vijeća koje će odlučivati o reviziji bit će sudac Ivan Turudić, a prema jučer upućenim pozivima ročište će biti već u petak

Blaženi kardinal dr. Alojzije Stepinac uskoro bi konačno mogao biti i sudski rehabilitiran jer je njegov nećak Boris Stepinac jučer Županijskom  sudu u Zagrebu podnio zahtjev za revizijom presude kojom ga je komunistički  režim osudio na 16 godina strogog zatvora. Prema Zakonu o kaznenom postupku  ako je umrla osoba koju su sudovi bivše Jugoslavije osudili za vrijeme  komunističke vladavine, poništenje osude do koje je došlo zlouporabom  političke moći mogu zatražiti zakonski nasljednici. Tek ako su nasljednici  nepoznati, reviziju mogu izjaviti udruge za zaštitu ljudskih prava sa  sjedištem u RH tako da, dok god ima živih nasljednika, bez njihove  inicijative revizija nije bila moguća.

Predsjednik tročlanog vijeća koje će  odlučivati o reviziji bit će sudac Ivan Turudić, a prema upućenim pozivima  ročište će biti u petak. Ukoliko je revizija nepotpuna ili nedopuštena, i  vijeće je može odbaciti. Bit će odbijena ako ne postoje razlozi zbog kojih  je izjavljena, a ako je utemeljena, pobijana odluka može biti u cijelosti  ili djelomice poništena u izreci o kaznenoj odgovornosti. Na tu se odluku  mogu žaliti i podnositelj revizije i državni odvjetnik u roku od 15 dana, o čemu onda odlučuje Vrhovni sud u vijeću od pet sudaca.

Inače, Sabor je 14. veljače 1992. donio Deklaraciju o osudi političkog  procesa i presude kardinalu dr. Alojziju Stepincu. U Deklaraciji se ističe  da je Stepinac u montiranom političkom procesu “nepravedno suđen, čime je  nanesena nepravda i uvreda hrvatskom narodu”, a cilj je bio i “uništenje Katoličke crkve kao vjekovnog čuvara i zaštitnika očuvanja identiteta i slobode hrvatskog naroda”. Deklaracija još ističe: “Iako hrvatski narod i Katolička crkva nikada nisu priznali osudu nadbiskupu Stepincu, hrvatski  Sabor kao najviše predstavničko tijelo Hrvatske izricanjem jasnog stava  prema nepravednoj osudi kardinala Stepinca ispravlja jednu povijesnu nepravdu i uvredu hrvatskom narodu”. Njome su osuđeni svi politički procesi  brojnim nevino suđenimsvećenicima, redovnicima i vjernicima.

Paradoksalno je da osuda Stepinca opstala kao pravna činjenica više od četvrt stoljeća.

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.