D.I.C. Veritas

DIC Veritas, 25.07.2019, Deklaracije o suverenosti i autonomiji srpskog naroda (Srb, 25. jul 1990)

Neuvažavanje srpskih amandmana na prijedlog novog hrvatskog ustava,  koji  su  bili  proklamovani  kroz  rad  SDS-a [1], doveli  su najprije do stvaranja Zajednice opština Sjeverne Dalmacije i Like (Knin,  Benkovac, Obrovac, Gračac, Donji Lapac i Korenica) juna 1990. godine,  a potom i usvajanja Deklaracije o suverenosti i autonomiji srpskog naroda, u Srbu, 25. jula 1990. godine.

Tom deklaracijom je bilo predviđeno da će sadržaj autonomije zavisiti od federativnog ili konfederativnog uređenja Jugoslavije, pri čemu se naglašavalo da u slučaju konfederativnog uređenja srpski narod u  većinskim opštinama ima pravo na političko-teritorijalnu autonomiju.

Istovremeno je donesena i odluka o raspisivanju referenduma o kulturnoj autonomiji Srba u Hrvatskoj, koji je održan od 19. avgusta do 2. septembra 1990. godine [2].

Na osnovu rezultata referenduma, Srpsko nacionalno vijeće je 30. septemra 1990.  godine utvrdilo da se srpski narod izjasnio za Srpsku autonomiju na etničkim i istorijskim teritorijama na kojima živi,  a koje se nalaze unutar sadašnjih granica RH kao federalne jedinice SFRJ.

(Iz knjige “Hronika prognanih Krajišnika – 3”, autora Save Štrpca)


[1] Srđan Radulović, Sudbina Krajine, str.  16: Srpska demokratska stranka osnovana je 17.2.1990. u Kninu, a za predsjednika je izabran akademik Jovan Rašković. Na osnivačkom skupu SDS-a Rašković je rekao da je “nacionalno pitanje za SDS prvenstveno demokratsko pitanje“, dok  je  na  predizbornim  skupovima  često  ponavljao  poruku,  koja  je  postala prepoznatljiva “definicija” SDS-a i Raškovićevog političkog angažovanja: “SDS je vaš štit, vaš duhovni mač, a mi ćemo sa vama djeliti sudbinu, ma kakva ona bila. Nismo željni robova,  ni  grobova,  a umjesto  nacionalne  puške  na  ramenu  nosićemo  našu  vjeru u čovječnost”.

[2] Isto: Pravo glasanja imali su i Srbi porjeklom iz Hrvatske koji su živjeli u  drugim republikama. Prema podacima nadležne Komisije saopšteno je da se o autonomiji ukupno izjašnjavalo 756.780 građana (na teritoriji Hrvatske 567.127 ) i da je za autonomiju glasalo 756.549 građana (172 protiv, 60 nevažećih listića).

 

 

 

 

 

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.