D.I.C. Veritas

Vesti online, 03.03.2016., Vesti otkrivaju sadržaj ekspertize zločina u Tuzli (3): To nisu rane od granate

Pravni tim generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića, osuđenog na 20 godina zatvora zbog masakra na Trgu Kapija u Tuzli, kad je 25. maja 1995. poginula 71, a ranjeno 240 osoba, angažovao je petoricu stranih eksperata za balistiku koji odbacuju zvaničnu verziju i pokazuju da je ovaj zločin bio insceniran.

Veće Odeljenja za ratne zločine u Beogradu trebalo bi ovih dana da odluči da li će Srbija priznati presudu Suda BiH.

Rektor Univerziteta odbrane Češke, prof. dr Bohuslav Prikril dostavio je jula prošle godine timu odbrane generala Novaka Đukića ekspertski izveštaj na više stotina stranica koji su sastavili vanredni profesor Jan Komenda, dr Ludek Jedliček i dr Roman Vitek.

Ovi stručnjaci su najviše pažnje posvetili tvrdnji iz presude da je na Trgu Kapija u Tuzli, granata od 133 milimetara pobila 71, a ranila 240 osobe. Koristeći se obdukcionim nalazima stradalih, a zatim i upoređujući ih sa posledicama eksplozije obavljene na vojnom poligonu Nikinci sa drvenim lutkama, ovi stručnjaci ocenjuju da “postoje znatne razlike u balističkim efektima eksplozije i pratećeg rasturanja fragmenata na stvarnim i zamenskim objektima (ljudi, zgrade, i automobili)”.

Za ove autore, jedna od prvih nelogičnosti jeste nejednak raspored pogodaka fragmenata na telima žrtava, koji je “u konfliktu sa standardnim efektom vojno-eksplozivnog artiljerijskog projektila, pogotovo na većim daljinama”, kao i ekstremno razarajuće rane na telima nekih žrtava koje ne odgovaraju ranjavajućem potencijalu artiljerijskog projektila 130 mm ili “zaprljanje kože i odeće” (karbonizacija) nekih žrtava što je, prema tvrdnji ovih eksperata, takođe teško objasniti.

Nelogičnosti

“Ekstremne rane na žrtvama praćene znatnim gubitkom mekog tkiva mogu biti izazvane ili efektom udarnog talasa ili velikim i teškim fragmentima. Teški fragmenti mase 50 g i više su relativno retko predstavljeni u grupi fragmenata – eksplozija projektila 130 mm pravi oko 100 fragmenata mase veće od 50 g (10 – 13. masena klasa), tj. približno dva procenta svih fragmenata i približno tri odsto svih efektivnih fragmenata.

Stoga je verovatnoća pogotka ovim fragmentima veoma mala, osim drugih stvari zbog činjenice da veliki fragmenti nastaju posebno u zadnjem delu projektila 130 mm, i nakon eksplozije projektila kreću se natrag, približno u smeru longitudinalne ose projektila (nakrivo naviše, suprotno smeru kretanja projektila) van interesne zone. Ovi fragmenti nisu mogli pogoditi žrtve na Tuzlanskom trgu Kapija”, stoji u ekspertizi stručnjaka iz Češke.

Stručnjaci iz Češke ukazuju da su ekstremne rane na glavi, sa strane i na nogama na žrtvi na kojoj nije bilo očiglednih pogodaka gelera, ukazuje da je to “tipični efekat improvizovane eksplozivne naprave postavljene u kontejner koji ne pravi fragmente”.

“Artiljerijski projektil ne može da izazove ove rane na živu metu jer meta mora da bude u neposrednoj blizini centra eksplozije da bi pretrpela rane od udarnog talasa i stoga bi morala biti pogođena fragmentima po celom telu jer je gustina polja fragmenata na ovim daljinama ekstremno velika (stotine fragmenata po kvadratnom metru)”, stoji između ostalog u zaključku čeških eksperata.

Drugi apsurd na koji su ukazali je nejednak raspored pogodaka gelera po telima žrtava tako što su neki delovi tela više, a neki manje bili zahvaćeni fragmentima metala.

“Ova anomalija je primećena u većoj ili manjoj meri na žrtvama br. 3, 6, 10, 11, 14, 22, 26, 28, 30, 36, 42, i 61. Nejednaka pokrivenost nekih tela fragmentima može biti izazvana, osim drugih stvari, i delimičnom zaštićenošću tela žrtve nasumičnom preprekom (nameštaj, zidovi zgrada, auto), zaštićenošću drugim ljudima prisutnim na trgu, ili položajem žrtve u trenutku eksplozije (npr. sedenje, klečanje, savijanje).

Zaštićenost svih gorepomenutih žrtava, ili njihov različit položaj tokom eksplozije (iz ležećeg položaja) su malo verovatni uzroci ove anomalije”, ističe se u ovoj ekspertizi.

 

Đ. Barović – Vesti

 

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.