D.I.C. Veritas

Zadarski.hr, 10.05.2023, SLUČAJ POZDER: Zadarski sud odbio obnoviti postupak jednom od osuđenika za ratni zločin u Škabrnji, iako je jedina svjedokinja koja ga je teretila promijenila iskaz!

Jedan od osuđenika za ratni zločin u Škabrnji, Marinko Pozder, koji je zajedno s ostalih 17 sudionika proglašen krivim zbog kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava nije dobio pravo na obnovu postupka što je tražio od Županijskog suda u Zadru.

Predsjednica Vijeća sudaca Županijskog suda u Zadru Dijana Grancarić, te članovi Vijeća, suci, Ivan Marković i Sandra Radanović, odbili su Pozderov zahtjev za obnovom postupka kojeg je 11. veljače podnijela njegova odvjetnica Slađana Čanković iz Zagreba.

Pozder je u odsutnosti osuđen na kaznu zatvora od dvadeset godina što je potvrdio Vrhovni sud RH 1998. godine. Uz zahtjev za obnovu, priložena je odluka Europskog suda za ljudska prava ‘Pozder protiv Hrvatske‘ od 13. siječnja 2022. Taj mu je sud dosudio 4000 eura naknade za nematerijalnu štetu i 2000 eura za troškove postupka u predmetu zbog povrede prava na pravično suđenje.

Utvrđeno je, naime, kako je Pozder imao određena saznanja o postupku koji se vodio protiv njega, ali da mu naknadno nikada nije dostavljena optužnica ili poziv za raspravu, niti su ga hrvatske vlasti na bilo koji način obavijestile da je postupak protiv njega nastavljen. Zbog toga se nije moglo zaključiti je li Pozder nastojao izbjeći suđenje u ovom predmetu ili se odrekao prava da se pojavi pred domaćim sudom.

Odvjetnica Čanković u zahtjevu za obnovom postupka Pozderu navodi da je u obnovljenom kaznenom postupku u kaznenom predmetu protiv Zorane Banić jedina svjedokinja koja je teretila Marinka Pozdera, Jelica Perica, izmijenila svoj iskaz na način da Pozdera više ne imenuje kao počinitelja kaznenog djela.

Predložila je da sud izvrši uvid u spis obnove kaznenog postupka za Zoranu Banić osobito zapisnik s ispitivanja svjedokinje Jelice Perice na raspravi 24. svibnja 2004. u obnovljenom postupku protiv Zorane Banić.

Navela je kako je Vrhovni sud RH u presudi od 23. prosinca 2003. istaknuo da se iz iskaza brojnih svjedoka i određenih dokumenata moglo zaključiti da su ubojstva civila bila posljedica ekscesa pojedinaca i grupa, a ne rezultat planirane akcije. Iz toga da se može zaključiti da navedeno kazneno djelo ne predstavlja udruženi zločinački pothvat svih optuženih, već pojedinih pripadnika postrojbe.

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru smatra da je spis trebalo dostaviti Županijskom sudu u Splitu koji je nadležan za suđenje ratnih zločina, a nadležni sud će nakon toga zatražiti mišljenje od ta to nadležnog državnog odvjetništva u Splitu.

- Ovo vijeće je dalje nastavilo s postupkom budući da je odredbom čl. 505. st. 1. ZKP/08 propisano da o zahtjevu za obnovu kaznenog postupka odlučuje sud koji je sudio u prvom stupnju u prijašnjem postupku, a to je Županijski sud u Zadru. Ovo vijeće smatra da nisu ispunjeni zakonski uvjeti za obnovu kaznenog postupka sukladno citiranim zakonskim odredbama jer osuđenik u zahtjevu nije iznio nove činjenice, a ni nove dokaze, te sama činjenica da je osuđeniku suđeno u odsutnosti zbog čega je Europski sud za ljudska prava utvrdio povredu Konvencije, imajući u vidu sadržaj zahtjev za obnovu postupka, nije utjecala na ishod kaznenog postupka u kojemu je osuđenik proglašen krivim i osuđen zbog kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. OKZ RH – navodi se u obrazloženju Vijeća Županijskog suda u Zadru.

Obrazlažu kako Pozder do danas nije istakao ni jednu novu činjenicu, osim da je Jelica Perica naknadno promijenila iskaz, pa nije realno očekivati da bi i u slučaju osobnog i neposrednog sudjelovanja na raspravi predlagao neke druge, nove činjenice.

- Prema navedenom, zahtjev za obnovu se svodi na preocjenu iskaza svjedokinje Jelice Perice što nije nova činjenica, a ni novi dokaz zbog kojega bi bilo osnovano dopustiti obnovu kaznenog postupka. Novu činjenicu ne predstavlja ni izmijenjen stav Vrhovnog suda RH prema kojemu navedeno kazneno djelo ne predstavlja udruženi zločinački pothvat svih optuženih nego pojedinih pripadnika postrojbe. Ta okolnost ne govori ništa u prilog mogućeg oslobađanja osuđenika od optužbe uz napomenu da isti nije ni osuđen za udruženi zločinački pothvat nego za kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH. 11. – navode sa Županijskog suda u Zadru, te naglašavaju kako u zahtjevu za obnovu kaznenog postupka nisu navedene nove činjenice ili novi dokazi.

Takošer nije utvrđeno da je povreda Konvencije prema Odluci Europskog suda za ljudska prava, imajući u vidu sadržaj prijedloga za obnovu, utjecala na ishod kaznenog postupka niti da bi se ta povreda mogla ispraviti u obnovljenom postupku.

 

 

 

 

Povezani tekstovi

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Komentari su isključeni.